Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • khoa cntt_2
  • khoa cntt_1
Giới thiệu - K.CNTT (25/04)

1. Tổng quan:

- Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Đội ngũ giảng viên trong Khoa hiện là 24 giảng viên và 4 nhân viên, trong đó có 01 cử nhân, 16 thạc sĩ và 07 sau đại học cùng với các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong Thành phố.

- Khoa đang đào tạo bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp bao gồm các ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Tin học ứng dụng, Thiết kế và quản lý website. Tổng số lượng học sinh – sinh viên đang theo học là 1100 HSSV và hàng năm tỷ lệ học sinh – Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề luôn chiếm tỷ lệ cao trên 90%.

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Đào tạo cử nhân công nghệ thông tin (trình độ Cao đẳng) và kỹ thuật viên công nghệ thông tin (trình độ Trung câp) có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức kỷ luật, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin. Đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội, có năng lực tư vấn với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

- Tổ chức đào tạo các bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin.

- Giảng dạy chương trình Tin học căn bản và Nhập môn tin học cho các HSSV các khoa khác trong trường.

- Thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu khoa học theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730