Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cơ cấu tổ chức

Danh sách nhân sự - K. CNTT (07/09)

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

Liên hệ

Email@hotec.edu.vn

 

1

 

 

 Lê Như Dzi

 

 

 Trưởng khoa

 

 

 lenhudzi

 

 

2

 

 

 Đỗ Đặng Nguyệt Hằng

 

 

 P. Trưởng khoa

 

 

 ddnguyethang

 

3 Nguyễn Gia Quang Đăng

Phó trưởng khoa – Kiêm tổ trưởng Tổ tin học ứng dụng

nguyengiaquangdang

 

4

 

 

 Nguyễn Gia Khoa

 

 

 Giảng viên

 

 

 nguyengiakhoa

 

 

5

 

 

 Tô Hồ Hải

 

 

 Giảng viên

 

 

 tohohai

 

 

6

 

 

 Ng. Thị Thanh Giang

 

 

 TTBM CNTT-ĐTT

 

 

 ntthanhgiang

 

 

7

 

 

 Lê Thị Thu Thảo

 

 

 Giảng viên

 

 

 ltthuthao

 

 

8

 

 

 Võ Đ. T. Hồng Tuyết

 

 

 Tổ trưởng Tổ Công nghệ phần mềm

 

 

 vdthongtuyet

 

 

9

 

 

 Ng. Thị Thanh Thảo

 

 

 Giảng viên

 

 

 ntthanhthao

 

 

10

 

 

 Thái Thị Ngọc Lý

 

 

 Giảng viên

 

 

 ttngocly

 

 

11

 

 

 Võ Thị Lắm

 

 

 Giảng viên

 

 

 vothilam

 

 

12

 

 

 Lê Công Huy

 

 

 Tổ trưởng Tổ mạng máy tính

 

 

 leconghuy

 

 

13

 

 

 Nguyễn Đức Thuỵ

 

 

 Giảng viên

 

 

 nguyenducthuy

 

 

14

 

 

Dương Đình Dũng

 

 

Giảng viên

 

 duongdinhdung

 

 

15

 

 

 Nguyễn Minh Thiện

 

 

 Giảng viên

 

 

 nguyenminhthien

 

 

16

 

 

 Vũ Quốc Oai

 

 

 Giảng viên

 

 

 vuquocoai

 

 

17

 

 

 Lý Quốc Hùng

 

 

 Giảng viên

 

 

 lyquochung

 

 

18

 

 

 Phạm Hoàng Hà

 

 

 Giảng viên

 

 

 phamhoangha

 

 

19

 

 

 Trần Đức Minh

 

 

 Giảng viên

 

 

 tranducminh

 

 

20

 

 

 Nguyễn Quốc Sử

 

 

 Giảng viên

 

 

 nguyenquocsu

 

 

21

 

 

 Trần Quang Bình

 

 

 Giảng viên

 

 

 tranquangbinh

 

 

22

 

 

 Tô Vũ

 

 

 Giảng viên

 

 

 tovu

 

 

23

 

 

 Huỳnh Khắc Duy

 

 

 Giảng viên

 

 

 huynhkhacduy

 

 

24

 

 

 Phan Văn Tài

 

 

 Trưởng xưởng

 

 

 phanvantai

 

 

25

 

 

 Lê Quỳnh Lâm

 

 

 Giáo vụ

 

 

 lequynhlam

 

 

26

 

Trần Dương Ngọc Thảo

 

 

 Giáo vụ

 

 

Tranduongngocthao

 


* Liên hệ:

Địa điểm:                   Văn phòng Khoa – A.II-1

Điện thoại:                08 37 551 435

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730