Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành đào tạo (09/03)

STT

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra

01

Công nghệ thông tin

Cao đẳng

 Tải về

 Tải về

02

Hệ thống thông tin

Cao đẳng

 Tải về  Tải về
03 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng  Tải về  Tải về
04 Thiết kế trang web Cao đẳng  Tải về  Tải về

05

Quản trị mạng máy tính

Trung cấp

 Tải về

 Tải về

06

Tin học ứng dụng

Trung cấp

 Tải về

 Tải về

07

Thiết kế và quản lý website

Trung cấp

 Tải về

 Tải về

08 Công nghệ May Cao đẳng Tải về Tải về
09 May thời trang Cao đẳng Tải về Tải về
10 Công nghệ may và thời trang Trung cấp Tải về Tải về

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]