Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành đào tạo - K. CNTT (08/08)

STT

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra

01

Công nghệ thông tin (mạng máy tính)

Cao đẳng

 Tải về  Tải về

02

Hệ thống thông tin

Cao đẳng

 Tải về  Tải về

03

Quản trị mạng máy tính

Trung cấp

 Tải về (CS)

 Tải về (PT)

 Tải về (CS)

 Tải về (PT)

04

Tin học ứng dụng

Trung cấp

 Tải về (CS)

 Tải về (PT)

 Tải về (CS)

 Tải về (PT)

05

Thiết kế và quản lý website

Trung cấp

 Tải về (CS)

 Tải về (PT)

 Tải về (CS)

 Tải về (PT)

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: