Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

Lịch tiếp sinh viên - K. CNTT (31/03)

LỊCH SINH HOẠT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


STT

Họ và Tên

Lớp

Sỉ số

Số HS lưu ban

Tiết

Thứ

Thời gian

Phòng

Ghi chú

Từ

Đến

1

Phạm Hoàng Hà

16T.TH1

30

3

6

4

16h45

17h30

A36

 

2

Thái Thị Ngọc Lý

16T.TH3

33

0

12

4

16h45

17h30

A35

 

3

Huỳnh Khắc Duy

16T.TH5

35

0

5

6

10h20

11h05

A26

 

4

Nguyễn Minh Thiện

17T.TH1

29

2

11h30

2

11h30

12h30

A37

 

5

Lê Công Huy

17T.TH3

32

1

6

3

11h05

11h50

A22

 

6

Tô Vũ

17T.TH5

31

3

6

4

11h05

11h50

A36

 

7

Nguyễn Gia Khoa

17T.TH7

32

2

6

2

11h05

11h50

A36

 

8

Lý Quốc Hùng

17T.TH2

08

0

5

2

10h20

11h02

A12

 

9

Nguyễn Quốc Sử

18T.TH1

33

0

11

2

16h00

16h45

A33

 

10

Trần Đức Minh

18T.TH3

35

0

6

4

11h05

11h50

A33

 

11

Trần Quang Bình

18T.TH5

34

0

11h50

7

11h50

12h30

A11

 

12

Võ Đào Thị Hồng Tuyết

18T.TH7

34

0

5

6

10h20

11h05

A22

 

13

Võ Thị Lắm

18SPIT01

34

0

11

3

16h00

16h45

A11

 

 

LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP

 

STT

Họ và tên

Lớp

Sỉ số

Tiếp SV (Tuần)

Họp lớp (Tháng)

Tiết

Thứ

Thời gian

Phòng

Ghi chú

Tiết

Thứ

Thời gian

Phòng

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Bắt đầu

Kết thúc

1

Tô Hồ Hải

10, 11, 12 - CDTH

 

5

2

10h20

11h05

A25

 

6

3

11h15

12h00

A14

 

2

Nguyễn Gia Khoa

14CDTH01

24

5

2

10h20

11h05

A21

 

6

4

11h30

12h20

A13

 

3

Dương Đình Dũng

14CDTH02

23

5

3

10h20

11h05

A21

 

5

5

10h40

11h30

A14

 

4

Nguyễn Gia Quang Đăng

15CDTH_LT

18

6

7

13h

14h

A21

 

6

7

13h

13h50

A22

 

5

Huỳnh Khắc Duy

15CDTH01

35

6

6

11h05

11h50

A26

 

6

6

11h05

11h50

A26

 

6

Nguyễn Thị Thanh Giang

15CDTH02

40

7

2

12h30

13h15

A22

 

6

3

11h15

12h

A22

 

7

Nguyễn Quốc Sử

15CDTH03

30

6

5

12h

12h40

A33

 

6

2

12h

12h40

A33

 

8

Trần Đức Minh

15CDTH04

35

5

2

10h40

11h25

A33

 

6

2

11h25

12h10

A33

 

9

Lê Công Huy

15CDTH05

33

11

3

16h

16h45

A22

 

7

7

9h

9h45

A33

 

10

Trần Quang Bình

16CDTH01

38

7

6

11h

11h45

A21

 

5

4

10h40

11h25

B10

 

11

Thái Thị Ngọc Lý

16CDTH02

40

5

4

10h20

11h05

A21

 

6

4

11h

11h40

A22

 

12

Võ Đào Thị Hồng Tuyết

16CDTH03

45

 

6

10h50

11h40

A21

 

 

6

10h50

11h40

A23

 

13

Lê Thị Thu Thảo

16CDHTTT01

12

5

3

10h20

11h05

A23

 

5

3

10h40

11h25

A23

 


Lịch trực lãnh đạo - K. CNTT (31/03)

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

1

 Lê Như Dzi

 Trưởng khoa

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Đỗ Đặng Nguyệt Hằng

 P. Trưởng khoa

 

 

 

X
X

 

 

 

3

 Dương Đình Dũng

 P. Trưởng khoa

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4

 Văn Công Khánh Hiệp

 P. Trưởng khoa

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

 Nguyễn Gia Quang Đăng

 Tổ trưởng THUD

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

6

 Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Tổ trưởng CNPM

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7  Nguyễn Thị Thanh Giang Tổ trưởng CNTT-TT  X          X            

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730