Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

Lịch tiếp sinh viên - K. CNTT (25/09)

LỊCH SINH HOẠT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HK 1 NĂM 2017-2018

 

TT

LỚP

HỌ VÀ TÊN

TIẾT

THỨ

PHÒNG

TG TỪ - ĐẾN

1

16.T.TH1

Phạm Hoàng Hà

6

2

A1.1

11h

11h45

2

16.T.TH3

Thái Thị Ngọc Lý

12

2

A2.6

16h45

17h30

3

16.T.TH5

Huỳnh Khắc Duy

11h45

5

A2.6

11h45

12h30

4

17.T.TH1

Nguyễn Minh Thiện

5

3

A2.6

10h15

11h00

5

17.T.TH3

Lê Công Huy

6

3

A3.3

11h00

11h45

6

17.T.TH5

Tô Vũ

6

3

A3.5

11h00

11h45

7

18.T.TH1

Nguyễn Quốc Sử

5

2

A2.4

10h15

11h00

8

18.T.TH3

Trần Đức Minh

11

2

A1.4

16h00

16h45

9

18.T.TH5

Trần Quang Bình

11h45

6

C3.7

11h45

12h30

10

18.T.TH7

Tạ Đoàn Hiệp

6

4

A2.6

11h00

11h45

11

18.SP.IT01

Võ Thị Lắm

12

5

A2.5

16h45

17h30

12

19.SP.IT1

Nguyễn Thị Thanh Giang

12

3

A2.5

16h45

17h30

13

19.T.TH1

Nguyễn Ngọc Bảo Sương

12h00

4

A2.5

12h00

12h45

14

19.T.TH3

Trần Ngọc Hà

11h45

4

A0.2

11h45

12h30

15

19.T.MT1

Nguyễn Huyền Nga

6

6

GD2

11h00

11h45

 

LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP

 

STT

Họ và tên

Lớp

Sỉ số

Tiếp SV (Tuần)

Họp lớp (Tháng)

Tiết

Thứ

Thời gian

Phòng

Ghi chú

Tiết

Thứ

Thời gian

Phòng

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Bắt đầu

Kết thúc

1

Tô Hồ Hải

10, 11, 12 - CDTH

 

5

2

10h20

11h05

A25

 

6

3

11h15

12h00

A14

 

2

Nguyễn Gia Khoa

14CDTH01

24

5

2

10h20

11h05

A21

 

6

4

11h30

12h20

A13

 

3

Dương Đình Dũng

14CDTH02

23

5

3

10h20

11h05

A21

 

5

5

10h40

11h30

A14

 

4

Nguyễn Gia Quang Đăng

15CDTH_LT

18

6

7

13h

14h

A21

 

6

7

13h

13h50

A22

 

5

Huỳnh Khắc Duy

15CDTH01

35

6

6

11h05

11h50

A26

 

6

6

11h05

11h50

A26

 

6

Nguyễn Thị Thanh Giang

15CDTH02

40

7

2

12h30

13h15

A22

 

6

3

11h15

12h

A22

 

7

Nguyễn Quốc Sử

15CDTH03

30

6

5

12h

12h40

A33

 

6

2

12h

12h40

A33

 

8

Trần Đức Minh

15CDTH04

35

5

2

10h40

11h25

A33

 

6

2

11h25

12h10

A33

 

9

Lê Công Huy

15CDTH05

33

11

3

16h

16h45

A22

 

7

7

9h

9h45

A33

 

10

Trần Quang Bình

16CDTH01

38

7

6

11h

11h45

A21

 

5

4

10h40

11h25

B10

 

11

Thái Thị Ngọc Lý

16CDTH02

40

5

4

10h20

11h05

A21

 

6

4

11h

11h40

A22

 

12

Võ Đào Thị Hồng Tuyết

16CDTH03

45

 

6

10h50

11h40

A21

 

 

6

10h50

11h40

A23

 

13

Lê Thị Thu Thảo

16CDHTTT01

12

5

3

10h20

11h05

A23

 

5

3

10h40

11h25

A23

 


Lịch trực lãnh đạo - K. CNTT (31/03)

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

1

 Lê Như Dzi

 Trưởng khoa

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Đỗ Đặng Nguyệt Hằng

 P. Trưởng khoa

 

 

 

X
X

 

 

 

3

 Dương Đình Dũng

 P. Trưởng khoa

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4

 Văn Công Khánh Hiệp

 P. Trưởng khoa

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

 Nguyễn Gia Quang Đăng

 Tổ trưởng THUD

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

6

 Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Tổ trưởng CNPM

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7  Nguyễn Thị Thanh Giang Tổ trưởng CNTT-TT  X          X            

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730