Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Quan hệ doanh nghiệp

Quan hệ doanh nghiệp (13/03)

STT Tên công ty Lĩnh vực Quan hệ
1 Công ty TNHH MTV DV Viễn Thông Phương Nam (PNC)

- Mạng viễn thông

 - Nhận sinh viên thực tập

- Tuyển dụng

2 UBND P.An Lạc Q.Bình Tân

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

3 Công ty TNHH Auphan Software

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

4 Công ty TNHH TM-DV-KT Ngọc Vạn

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

5 Công ty TNHH Intec Centre

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

6 Công ty CP TBTH Và Công Nghệ Vương Anh Bằng

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

7 Công ty TNHH TMDVTH-XD Hoàn Thịnh

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

8 Công Ty TNHH DV và CN Tường Thịnh

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

9 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tường Phát

- Mạng viễn thông

- Phần mềm ứng dụng

- Thiết bị ghi hình

- Thiết kế đồ họa

 - Nhận sinh viên thực tập

- Nhận sinh viên ra trường

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: