Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Danh sách BCH, BKT Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (30/05)

1. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung phụ trách

01

Hồ Văn Nhát

Chủ tịch

Phụ trách chung, Công tác tổ chức

02

Phạm Ngọc Diễm

P. Chủ tịch

Công tác Thi đua - Chính sách

03

Trầm Tiến Thịnh

CN.UBKT

Công tác UB Kiểm tra, Tuyên giáo

04

Lê Thị Hiền

TB. Nữ công

Phụ trách Công tác Nữ công

05

Huỳnh Kim Liên

Ủy viên

Công tác Nữ công

06

Nguyễn Phan Khánh Tâm

Ủy viên

Công tác Ban TTND

07

Nguyễn Quang Nguyên

Ủy viên

Công tác Văn thư

08

Lê Trần Nhật Huy

Ủy viên

Công tác Đời sống, Đối ngoại

09

Trương Hiền

Ủy viên

Công tác Phong trào

 

 2. DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung phụ trách

01

Trầm Tiến Thịnh

Chủ nhiệm

Phụ trách chung

02

Dương Thị Tuyết Lan

Uỷ viên

Công tác kiểm tra tài chính, điều lệ công đoàn

03

Nguyễn Thanh Phong

Uỷ viên

Công tác kiểm tra hoạt động, tập huấn bồi dưỡng và quản lý tổ công đoàn

 


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: