Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Công đoàn cơ sở

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (11/07)

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

 

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 280/HD-CĐN ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Công đoàn Giáo dục Thành phố hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam như sau:


 1 2 > 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: