Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ (14/01)

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ Đảng

 

 

Chức vụ chính quyền

 

 

1

 

 

 Phạm Đức Khiêm

 

 

 Bí thư

 

 

 Hiệu trưởng

 

 

2

 

 

 Phan Văn Thanh Cần

 

 

 Phó Bí thư

 

 

 Phó Hiệu trưởng

 

 

3

 

 

 Huỳnh Thanh Ngân

 

 

 Ủy viên thường vụ

 

 

 Phó Hiệu trưởng

 

 

4

 

 

 Vũ Thị Phương Dung

 

 

 Đảng ủy viên

 

 

 Trưởng phòng TC - HC

 

 

5

 

 

 Huỳnh Thị Tuyết Hồng

 

 

 Đảng ủy viên

 

 

 P. Trưởng khoa LLCT

 

 

6

 

 

 Trần Kim Chi

 

 

 Đảng ủy viên

 

 

 P. Trưởng phòng QL ĐT

 

 

7

 

 

 Hồ Văn Nhát

 

 

 Đảng ủy viên

 

 

 Trưởng phòng NCKH

 

 

8

 

 

 Trầm Tiến Thịnh

 

 

 Đảng ủy viên

 

 

 Giám đốc TT Thực hành

 

 

9

 

 

 Lê Thanh Sơn

 

 

 Đảng ủy viên

 

 

 Trưởng phòng TTr - ĐBCL

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: