Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Thông báo về việc học sinh sinh viên đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 – 2018 (15/11)

TT

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1

- Sinh viên bậc Cao đẳng

- Học sinh bậc Trung cấp

 

- Xem danh mục các học phần dự kiến mở học kỳ II.

- Ngoài các học phần trong danh mục công bố,  học sinh, sinh viên có thể đề nghị mở các học phần bổ sung. Việc đề nghị được đăng ký với CVHT/GVCN.

- Sau thời gian này, nhà trường không giải quyết các đề nghị mở bổ sung.

15/11/2017 -22/11/2017

2

- Sinh viên

-  Đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ II với CVHT

25/12/2017 - 06/01/2018

3

- Sinh viên

- Học sinh

-  Xem Thời khóa biểu bậc Cao đẳng

-  Xem Thời khóa biểu bậc Trung cấp

06/01/2018

20/01/2018

4

- Sinh viên

-  Lập TKB cá nhân, đăng ký trên phần mềm Edu theo lịch sau:

- Sinh viên khóa 10: từ 8g00 08/01/2018 – 11/01/2018

- Sinh viên khóa 9: từ 8g00 12/01/2018 – 16/01/2018

- Sinh viên khóa 8: từ 8g00 17/01/2018 – 20/01/2018

08/01/2018 - 20/01/2018

5

- Học sinh

- Đăng ký học lại

22/01/2018 – 03/02/2018

6

- Sinh viên

- Theo dõi kết quả đăng ký lớp học phần

23/01/2018

7

- Sinh viên

- Đối với lớp học phần bị hủy: Sinh viên tự đăng ký bổ sung vào những lớp học phần được mở

- Sinh viên kiểm tra lại lịch học cá nhân, hoàn tất đăng ký học phần

23/01/2018 – 27/01/2018

8

- Sinh viên

- Học sinh

-  Bắt đầu học theo TKB

29/01/2018

9

- Sinh viên

-  Đăng ký muộn (2 tuần khi học kỳ đã được triển khai): Nhà trường chỉ xét duyệt đăng ký muộn đối với các lớp học phần còn chỗ.

-  Rút học phần đã đăng ký (đối với những học phần sinh viên đã đăng ký thành công và lớp học phần đã được mở): Sinh viên thực hiện theo quy định về hủy học phần.

- SV từ khóa 9 trở về trước: 29/01-10/02/2018

- SV khóa 10: 26/02-10/03/2018

10

- Sinh viên

- Sinh viên bậc Cao đẳng khóa 10 in lịch học của cá nhân (in từ phần mềm EDU) và nộp về CVHT

12/03/2018-17/03/2018

Sinh viên lưu ý:

Riêng môn Tiếng anh 2 (mã 3107202 và 3107011) đăng ký trên EDU từ 08g00 23/01/2018 – 25/01/2018 và xem kết quả đăng ký vào ngày 26/01/2018.

Sinh viên tự chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học phần, kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện, đồng thời đi học đúng lớp học phần đã đăng ký.

Trường hợp lớp học phần đã đầy số lượng: Sinh viên liên hệ CVHT ghi nhận trong thời gian đăng ký trên phần mềm Edu

Trường hợp đăng ký học lại, học vượt: sinh viên đăng ký các học phần theo lịch của khóa chính thức. (mục 4).

Danh mục học phần bậc Cao đẳng---(Xem chi tiết)

Danh mục học phần bậc Trung cấp----(Xem chi tiết)


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730