Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Quyết định về việc buộc thôi học học sinh khóa 17CS và khóa 18PT bậc TCCN năm học 2017-2018 (Do kết quả học tập) (04/07)


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: