Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

Lịch tiếp sinh viên (04/08)

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Lớp

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

1

 Phạm Thanh Hải

15CDCDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Nguyễn Quang Nguyên

16CDDDT01

12, 13 CD

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

3

 Lưu Hoàng Hiệp

16CDDDT01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Trần Thanh Lợi

15CDDT01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Nguyễn Văn Phước

15CDDT02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 Nguyễn Nhật Tiến

15CDTT01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 Đoàn Nguyên Mỹ

14CDTT01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 Nguyễn Tấn An

14CDDT01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trần Minh Hiếu

15CLDDT

16CLDDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lịch trực lãnh đạo - K. Điện - Tự Động Hóa (07/08)

STT

Họ Và Tên

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Phạm Thanh Hải

 S

 


S

 tuần 1

2

Nguyễn Quang Nguyên

 s

 S/C

 

 

 S

tuần 2

3

Trần Minh Hiếu

 S

 

S/C


 

  tuần 3  

4

Đỗ Hữu Nhân

C S/C

 

 tuần 4

5

Phan Tròn

 
 

 

6

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Văn Phước

 


 

 

 

 

8

Huỳnh Thị Thanh Thảo

 


 

 

 

 

9

Diệp Thị Lành

 

 

 

 

 

 

10 Hà Triệu Phú            

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730