Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu - TT. Quan hệ doanh nghiệp (10/08)

Chức năng , nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp; thực hành – thực tập cho học sinh sinh viên nhà trường; hỗ trợ công tác kiến tập giảng viên. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của trung tâm; thực hiện kế hoạch sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.


- Tìm kiếm, liên hệ với các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường và Doanh nghiệp.


- Thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ với các Doanh nghiệp về việc hỗ trợ tiếp nhận sinh viên thực hành, thực tập; hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

 

- Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các buổi tham quan thực tế, thực hành, thực tập cho giảng viên, học sinh sinh viên nhà trường. Tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Doanh nghiệp với Trường.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730