Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành đào tạo (01/04)

STT

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
2017 2019 2017 2019
 1

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

Cao đẳng

Tải về

Tải về

Tải về Tải về
 2

Bảo trì và sửa chữa Ôtô

Trung cấp

 

Tải về

 

Tải về

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]