Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cơ cấu tổ chức

Ban Chấp Hành Hội (11/04)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Bảo Tiến

Chủ tịch

Tổ GDQP-AN

Tổ trưởng

2

Lê Thanh Sơn

Phó chủ tịch

Phòng TT-ĐBCL

Trưởng phòng

3

Lê Thành Nhân

Ủy viên BCH

Khoa CN KTCK

Giảng viên

4

Vũ Cao Thắng

Chi hội trưởng 2

Trung TTTV

Giảng viên

5

Võ Đông Xuân

Hội viên

Khoa TCNH

Phụ trách khoa

6

Trần Tiến Hùng

Hội viên

Khoa KHCB

Giảng viên

7

Tôn Thất Kỳ Hương

Hội viên

Khoa KHCB

Giảng viên

8

Nguyễn Hữu Bính

Chi hội trưởng 1

Phòng TCHC

Nhân viên

9

Phạm Quốc Hùng

Hội viên

Phòng TCHC

Nhân viên

10

Nguyễn Văn Chuyên

Hội viên

Phòng TCHC

Nhân viên

11

Nguyễn Văn Dủ

Hội viên

Phòng TCHC

Nhân viên

12

Nguyễn Thành Long

Hội viên

Trung tâm thực hành

Giảng viên

13

Nguyễn Mạnh Dũng

Hội viên

Trung tâm TTTV

Nhân viên

14

Nguyễn Trường Khang

Hội viên

Phòng TCHC

Nhân viên

15

Ngô Quốc Cang

Hội viên

Phòng TCHC

Nhân viên

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: