Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ (27/04)

Họ tên 

Học hàm/

học vị

Trách nhiệm

Liên lạc

Phan Văn Thanh Cần

Thạc sỹ

Chủ tịch

thanhcan268@yahoo.com.vn

Trầm Tiến Thịnh

Thạc sỹ

Phó Chủ tịch

tramtienthinh@hotec.edu.vn

Nguyễn Thị Phương

Trung cấp

Ủy viên

phuongytaphulam@gmail.vn

Lê Trần Nhật Huy

Cử nhân

Ủy viên

lnhathuy@htec.edu.vn

Lê Nguyễn Trường An

Cử nhân

Ủy viên

lntruongan@htec.edu.vn

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: