Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng viên lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/03)

     Căn cứ Công văn số 1143 – CV/ĐU ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục - Đào tạo về việc chấp thuận cho Đảng bộ Trường tổ chức Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Sáng ngày 27/3/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Đảng viên Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự  Đại hội có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở GD – ĐT; Đ/c Võ Phi Rạng Đông - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Sở GD – ĐT; Đ/c Đặng An Long – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở GD - ĐT; các đồng chí là Bí thư, Cấp ủy Chi bộ Cơ sở và 58 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Trường

 

 

 

Đ/c Phạm Đức Khiêm – Bí thư Đảng bộ Trường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

 

     Tại Đại hội, các đồng chí đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo báo cáo, giai đoạn 2015 – 2020 là thời điểm quan trọng đối với nhà trường, là giai đoạn triển khai thực hiện các chủ trương quan trọng của Nhà nước, địa phương về định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM  được đầu tư nâng cấp trở thành trường tiên tiến khu vực Đông Nam Á. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cùng với những thuận lợi, Đảng bộ nhà trường cũng đã vượt qua các khó khăn để lãnh đạo nhà trường, từng bước phát triển và đáp ứng các tiêu chuẩn trường tiên tiến trong khu vực.

 

 

 

Đ/c Phan Văn Thanh Cần – Phó Bí thư Đảng bộ

trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

     Tại mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ nhà trường quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, khắc phục tiếu sót, khuyết điểm, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó:

 

-         Xây dựng  tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình thường xuyên trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

-          Ưu tiên thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đảm bảo tiêu chuẩn;

-         Không ngừng áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh đào tạo gắn với doanh nghiệp đi đôi với giải quyết việc làm cho người học; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo các ngành, bậc học theo hướng đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội;

-         Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động có thu trong nhà trường nhằm từng bước tiến đến tự chủ, nâng cao đời sống, thu nhập cho đội ngũ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ theo hướng phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, xây dựng trường học thông minh;

-         Ưu tiên đầu tư, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo, tận dụng tối ưu mọi nguồn lực để phát triển nhà trường.

 

 

 

Đ/c Phạm Đức Khiêm trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm

của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 về quá trình tổ chức chỉ đạo

và thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua

 

 

Đồng chi Phạm Ngọc Diễm – Thành viên Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu của Đại hội

 

 

 

Đ/c Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở GD – ĐT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội      Với sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ trở thành trường tiên tiến mang tầm khu vực, Đại hội cũng đã tin tưởng bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Ban thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025 với cơ cấu tổ chức:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Đức Khiêm

Bí thư

2

Phan Văn Thanh Cần

Phó Bí thư

3

Võ Long Triều

UV thường vụ

4

Phạm Ngọc Diễm

Đảng ủy viên

5

Trần Tấn Sang

Đảng ủy viên

6

Trầm Tiến Thịnh

Đảng ủy viên

7

Hồ Văn Nhát

Đảng ủy viên

8

Phạm Thanh Hải

Đảng ủy viên

9

Lê Thanh Sơn

Đảng ủy viên

 

 

 

 

 

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Ban thường vụ,

Bí thư và Phó Bí thư, đại biểu đi dự ĐH cấp trên

 

 

Danh sách Đoàn Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở GD – ĐT TP. HCM lần VII nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 

 

Stt

Họ và tên

 

1

Phạm Đức Khiêm

Chính thức

2

Phan Văn Thanh Cần

Chính thức

3

Võ Long Triều

Chính thức

4

Phạm Ngọc Diễm

Chính thức

5

Trần Tấn Sang

Chính thức

6

Trầm Tiến Thịnh

Chính thức

7

Hồ Văn Nhát

Chính thức

8

Lê Thanh Sơn

Chính thức

 

 

 

Đ/c Nguyễn Huỳnh Long tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

  


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: