Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị (14/04)

 

1. Sứ mạng: “Mang lại cho người học kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, nâng cao giá trị bản thân để có một tương lai tươi sáng dựa trên nền tảng trung thực, tự tin và chuyên nghiệp”.

 

2. Tầm nhìn“Trở thành một trường trọng điểm khu vực Đông Nam Á

 

3. Giá trị:

   - Coi người học là trung tâm, tất cả vì người học;
   - Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên;
   - Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn hóa trong giao tiếp, hợp tác trong công việc, chất lượng đào tạo là ưu tiên hàng đầu;

   - Vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
3.486.154