Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Thông báo về việc kiểm tra thông tin của sinh viên tham gia học GDQP-AN năm học 2018-2019 (11/01)

- Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 17/02/2019 sinh viên xem danh sách xe đưa sinh viên học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

- Sinh viên bắt đầu học GDQP-AN từ ngày 18/02/2019.

Thông báo về việc tham gia học tập học phần GDQP-AN năm học 2018-2019
 http://ktkthcm.edu.vn/index.php/daotao/contentnews/index/460/8397


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: