Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
X
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Thông tin phổ biến Giáo dục pháp luật tháng 4 và 5 năm 2021 (06/05)

Nội dung thông tin phổ biến Giáo dục pháp luật tháng 4 và 5 năm 2021, gồm một số văn bản pháp luật sau:

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

2. Luật Dân sự SỐ 91/2015/QH13

3. Điều lệ trường Cao Đẳng số 46/2016

4. Luật thư viện số 46/2019

5. Luật xuất nhập cảnh số 49/2019/QH14

6. Luật phòng chống thiên tai số 20/2020/QH14

7. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật xử lý vi phạm hành số 67/2020/QH14

* Học sinh, sinh viên lưu trữ và tìm hiểu các văn bản pháp luật tại tập tin đính kèm.


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
3.486.154