Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

TRA CỨU ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Chọn thông tin tra cứu:


Bậc:
Năm học:
Học kỳ:
Lần thi:

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: - LẦN THI: Phúc khảo - NĂM HỌC: - BẬC:

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: - LẦN THI: Phúc khảo - NĂM HỌC: - BẬC:

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: - LẦN THI: Phúc khảo - NĂM HỌC: - BẬC:

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) - 38753773

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.