Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

TRA CỨU ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Chọn thông tin tra cứu:


Bậc:
Năm học:
Học kỳ:
Lần thi:

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: 3 - LẦN THI: Chính thức - NĂM HỌC: 2017-2018 - BẬC: Cao đẳng

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú
1 3103016 ĐAHP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CD Download 5/9/2018
2 3103084 KỸ THUẬT ĐỒNG – SƠN CƠ BẢN CD Download 5/9/2018
3 3103610 HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG TRÊN Ô TÔ CD Download 5/9/2018
4 3104006 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 CD Download 5/9/2018
5 3104018 KINH TẾ QUỐC TẾ BS-QTKD Download 5/9/2018
6 3104024 MARKETING CĂN BẢN 15CD,16CD Download 5/9/2018
7 3104061 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 4 CD Download 5/9/2018
8 3104062 KINH TẾ VI MÔ 15CD,16CD Download 5/9/2018
9 3104063 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CD Download 5/9/2018
10 3104071 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN CD Download 5/9/2018
11 3104102 NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ BS-QTKD Download 5/9/2018
12 3104122 MARKETING CĂN BẢN CD Download 5/9/2018
13 3105002 HÓA ĐẠI CƯƠNG CD Download 5/9/2018
14 3107012 TIẾNG ANH 3 CD Download 5/9/2018
15 3107014 TIẾNG ANH 4 CD Download 5/9/2018
16 3107015 TIẾNG ANH 5 CD Download 5/9/2018
17 3107041 TIẾNG ANH PHÁP LUẬT CD Download 5/9/2018
18 3108002 KỸ NĂNG MỀM CD Download 5/9/2018
19 3108010 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CD Download 5/9/2018

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: 3 - LẦN THI: Chính thức - NĂM HỌC: 2017-2018 - BẬC: Trung cấp chuyên nghiệp

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú
1 1105003 VĂN 3 TC-BS Download 5/9/2018
2 1105311 HÓA 1 TC-BS Download 5/9/2018
3 2101070 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 19.SP.IT1 Download 5/9/2018
4 2103066 KỸ THUẬT SƠN Ô TÔ 18.T.O1,3,5,7 Download 5/9/2018
5 2103076 HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ TC Download 5/9/2018
6 2103731 THỰC TẬP HÀN 19.T.N1,3 Download 5/9/2018

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) - 38753773

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.