Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

TRA CỨU ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Chọn thông tin tra cứu:


Bậc:
Năm học:
Học kỳ:
Lần thi:

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: - LẦN THI: Phúc khảo - NĂM HỌC: - BẬC:

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: - LẦN THI: Phúc khảo - NĂM HỌC: - BẬC:

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: 3 - LẦN THI: Chính thức - NĂM HỌC: 2017 - 2018 - BẬC: Trung cấp chuyên nghiệp

STT Mã HP Tên học phần Lớp Tải file Ngày đăng Ghi chú
1 1105003 VĂN 3 TC-BS Download 5/9/2018
2 1105311 HÓA 1 TC-BS Download 5/9/2018
3 2101070 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 19.SP.IT1 Download 5/9/2018
4 2103066 KỸ THUẬT SƠN Ô TÔ 18.T.O1,3,5,7 Download 5/9/2018
5 2103076 HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ TC Download 5/9/2018
6 2103731 THỰC TẬP HÀN 19.T.N1,3 Download 5/9/2018

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) - 38753773

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.