Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Báo cáo công khai

Báo cáo công khai (14/10)

 

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Năm học

 

 

Tài liệu chi tiết

 

 

Ghi chú

 

 

1

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2010-2011

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 7510/BGDĐT-KHTC

 ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

2

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2011-2012

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 7422/BGDĐT-KHTC

 ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

3

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2012-2013

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 7735/BGDĐT-KHTC

 ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

4

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2013-2014

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 8448/BGDĐT-KHTC

 ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

5

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2014-2015

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 5901/BGDĐT-KHTC

 ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

6

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2015-2016

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 5901/BGDĐT-KHTC

 ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

7

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2016-2017

 

 

 Báo cáo

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: