Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra bậc Cao đẳng

Chuẩn đầu ra bậc Cao đẳng (07/07)

 

 

TT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên Ngành đào tạo

 

 

Đơn vị đào tạo

 

 

1

 

 

 C480201

 

 

 Công nghệ thông tin

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

2

 

 

 C340301

 

 

 Kế toán

 

 

 Khoa Tài chính – Kế toán

 

 

3

 

 

 C340101

 

 

 Quản trị kinh doanh

 

 

 Khoa Quản trị kinh doanh

 

 

4

 

 

 C340201

 

 

 Tài chính – Ngân hàng

 

 

 Khoa Tài chính – Kế toán

 

 

5

 

 

 C510201

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

 

 Khoa Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

 

6

 

 

 C510203

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

 

 Khoa Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

 

7

 

 

 C510301

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

 

 Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Viễn thông

 

8

 

 

 C510302

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

 

 Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Viễn thông

 

9

 

 

 C510205

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

 

 Khoa Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

 

10

 

 

 C220201

 

 

 Tiếng Anh

 

 

 Khoa Ngoại ngữ

 

 

11

 

 

 C480104

 

 

 Hệ thống thông tin

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

12

 

 

 C510303

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá

 

 

 Khoa Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: