Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra bậc Cao đẳng

Chuẩn đầu ra bậc Cao đẳng (03/11)

 

 

TT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên Ngành đào tạo

 

 

Đơn vị đào tạo

 

 

1

 

 

 6510201

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

 

 Khoa Công nghệ Cơ khí

 

 

2

 

 

 6510202

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Ôtô

 

 

 Khoa Công nghệ Ôtô

 

 

3

 

 

 6480201

 

 

 Công nghệ thông tin

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

4

 

 

 6320201

 

 

 Hệ thống thông tin

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

5

 

 

 6480202

 

 

 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

6

 

 

 6480217

 

 

 Thiết kế trang web

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

7

 

 

 6510304

 

 

 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

 

8

 6510305

 

 CNKT điều khiển và tự động hóa


 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

9

 6510303

 

 CNKT Điện – điện tử


 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

10

 6510312

 

 CNKT điện tử, truyền thông


 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

11

 6340434

 

 Quản lý toà nhà


 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

12

 6340301

 

 Kế toán


 

 Khoa Kế toán tài chính

 

13

 6340202

 

 Tài chính ngân hàng


 

 Khoa Kế toán tài chính

 

14

 6340201

 

 Tài chính doanh nghiệp


 

 Khoa Kế toán tài chính

 

15

 6540203

 

 Công nghệ may

 

 

 Khoa May - Thiết kế thời trang

 

16

 6540204

 

 May thời trang

 

 

 Khoa May - Thiết kế thời trang

 

17

 6220206

 

 Tiếng Anh


 

 Khoa Ngoại ngữ

 

18

 6340404

 

 Quản trị kinh doanh


 

 Khoa Quản trị kinh doanh

 

19

 6340116

 

 Marketing


 

 Khoa Quản trị kinh doanh

 

20

 6810101

 

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


 

 Khoa Quản trị kinh doanh

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]