Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra bậc Trung cấp

Chuẩn đầu ra bậc Trung cấp chuyên nghiệp (03/11)

 

TT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên Ngành đào tạo

 

 

Đơn vị đào tạo

 

 

1

 

 

5520117

 

 

  Cơ khí chế tạo

 

 

 Khoa Công nghệ Cơ khí

 

 

2

 

 

5520159

 

 

  Bảo trì và sửa chữa ô tô

 

 

 Khoa Công nghệ Ôtô

 

 

3

 

 

5480215

 

 

  Thiết kế và Quản lý website

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

4

 

 

5480205

 

 

  Tin học ứng dụng

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

5

 

 

5480209

 

 

  Quản trị mạng máy tính

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin

 

 

6

 

 

5510312

 

 

  Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

 

 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

 

7

 

 

5520223

 

 

  Điện công nghiệp và dân dụng

 

 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

 

8

 

 

5510211

 

 

  Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

 

 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

 

9

 

 

5510304

 

 

  Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

 

10

 

 

5520224

 

 

  Điện tử dân dụng

 

 

 Khoa Điện - Tự động hoá

 

 

11

 

 

5340302

 

 

 Kế toán doanh nghiệp

 

 

 Khoa Kế toán tài chính

 

 

12

 

 

5340201

 

 

 Tài chính doanh nghiệp

 

 

 Khoa Kế toán tài chính

 

 

13

 

 

5540203

 

 

 Công nghệ May và Thời trang

 

 

 Khoa May - Thiết kế thời trang

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]