Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Các ngành đào tạo bậc Cao đẳng

Ngành đào tạo bậc Cao đẳng (23/02)

 

 

STT

 

 

Tên Ngành đào tạo

 

 

Thời gian đào tạo

 

 

Tổng số tín chỉ

 

 

Giới thiệu về ngành

 

 

1

 

 

 Công nghệ thông tin

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

99

 

 

 Xem chi tiết

 

 

2

 

 

 Kế toán

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

99

 

 

 Xem chi tiết

 

 

3

 

 

 Quản trị kinh doanh

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

101

 

 

 Xem chi tiết

 

 

4

 

 

 Tài chính – Ngân hàng

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

96

 

 

 Xem chi tiết

 

 

5

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

93

 

 

 Xem chi tiết

 

 

6

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

97

 

 

 Xem chi tiết

 

 

7

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

99

 

 

 Xem chi tiết

 

 

8

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

99

 

 

 Xem chi tiết

 

 

9

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

99

 

 

 Xem chi tiết

 

 

10

 

 

 Tiếng Anh

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

105

 

 

 Xem chi tiết

 

 

11

 

 

 Hệ thống thông tin

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

100

 

 

 Xem chi tiết

 

 

12

 

 

 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

 

 

 3 năm / 6 học kỳ

 

 

103

 

 

 Xem chi tiết

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]