Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN

Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN (29/03)

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Năm học

 

 

Tài liệu chi tiết

 

 

Ghi chú

 

 

1

 

 

 Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN 2017

 

 

 2017

 

 

 Báo cáo

 

 

 Theo Thông tư 28/2017/TT-BLTBXH ngày 15/12/2017

 

2

 

 

 Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN 2018

 

 

 2018

 

 

 Báo cáo

 

 

 Theo Thông tư 28/2017/TT-BLTBXH ngày 15/12/2017

 

3

 

 

 Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN 2019

 

 

 2019

 

 

 Báo cáo

 

 

 Theo Thông tư 28/2017/TT-BLTBXH ngày 15/12/2017

 

4

 

 

 Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN 2020

 

 

 2020

 

 

 Báo cáo

 

 

 Theo Thông tư 28/2017/TT-BLTBXH ngày 15/12/2017

 

 

5

 

 Báo cáo công khai Tự đánh giá chất lượng GDNN 2020

 

 

 2021

 

 Báo cáo

 

 Theo Thông tư 28/2017/TT-BLTBXH ngày 15/12/2017

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]