Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

TRA CỨU LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Chọn thông tin tra cứu:


Bậc:
Năm học:
Học kỳ:
Lần thi:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: 2 - LẦN: 1 - NĂM HỌC: 2017 - 2018 - BẬC: Cao đẳng

STT Mã HP Tên học phần Lớp HP
Khoá
Ngày thi Thời gian
bắt đầu
Phòng thi Hình thức thi Ghi chú
1 310101101 Lập trình quản lý 16CDTH-PM 29-05-18 10G00 A25 Tự luận-trên máy
2 310101102 Lập trình quản lý 16CDTH-PM+HTTT 29-05-18 10G00 A26 Tự luận-trên máy
3 310102801 Quản trị mạng windows server nâng cao 16CDTH-MMT 02-06-18 07G30 A14 Thực hành-máy tính
4 3101045 Lý thuyết đồ thị 9-CD 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
5 3101046 Mạng không dây 9-CD 06-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
6 310106801 Thiết kế Web 16CDTH-PM+HTTT 28-05-18 07G30 A25 Thực hành-máy tính
7 310106802 Thiết kế Web 16CDTH-PM 28-05-18 07G30 A26 Thực hành-máy tính
8 310107501 Hệ thống thông tin quản lý 16CDHTTT 28-05-18 07G30 A12B Báo cáo tiểu luận
9 310110101 Tin học 17CDKT 30-05-18 07G30 A26 Thực hành-máy tính
10 310110102 Tin học 17CDKT 31-05-18 07G30 A25 Thực hành-máy tính
11 310110103 Tin học 17CDKT 02-06-18 07G30 A25 Thực hành-máy tính
12 310110104 Tin học 17CDKT 01-06-18 13g00 A26 Thực hành-máy tính
13 310110105 Tin học 17CDKT 02-06-18 13G00 A25 Thực hành-máy tính
14 310110106 Tin học 17CDQTKD 30-05-18 07G30 A25 Thực hành-máy tính
15 310110107 Tin học 17CDQTKD 01-06-18 07G30 A25 Thực hành-máy tính
16 310110108 Tin học 17CDQTKD 31-05-18 07G30 A26 Thực hành-máy tính
17 310110109 Tin học 17CDQTKD 28-05-18 18G15 A25 Thực hành-máy tính
18 310110110 Tin học 17CDQTKD 29-05-18 18G15 A25 Thực hành-máy tính
19 310110111 Tin học 17CDTA 02-06-18 07G30 A26 Thực hành-máy tính
20 310110112 Tin học 17CDTA 28-05-18 18G15 A26 Thực hành-máy tính
21 310110113 Tin học 17CDTA 29-05-18 18G15 A26 Thực hành-máy tính
22 3101102 Mạng máy tính 10-CD 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
23 310110301 Kỹ thuật lập trình 17CDTH 13-06-18 07G30 A25 Thực hành-máy tính
24 310110302 Kỹ thuật lập trình 17CDTH 13-06-18 07G30 A26 Thực hành-máy tính
25 310110303 Kỹ thuật lập trình 17CDTH 13-06-18 07G30 A13 Thực hành-máy tính
26 3101104 Hệ điều hành 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
27 310110501 Lắp ráp và cài đặt máy tính 17CDTH 14-06-18 07G30 A14 Thực hành
28 310110502 Lắp ráp và cài đặt máy tính 17CDTH 14-06-18 13G00 A14 Thực hành
29 310110503 Lắp ráp và cài đặt máy tính 17CDTH 15-06-18 07G30 A14 Thực hành
30 310110601 An Toàn lao động Và Môi Trường Công Nghiệp 17CDTH 12-06-18 18G15 A37 Tiểu luận
31 310110602 An Toàn lao động Và Môi Trường Công Nghiệp 17CDTH 14-06-18 18G15 A37 Tiểu luận
32 310110701 Quản trị mạng Windows Server 17CDTH 15-06-18 13G00 A11 Thực hành
33 310110702 Quản trị mạng Windows Server 17CDTH 16-06-18 07G30 A11 Thực hành
34 310110703 Quản trị mạng Windows Server 17CDTH 16-06-18 13G00 A11 Thực hành
35 3101301 Cơ sở dữ liệu 10-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
36 3101302 Cấu trúc dữ liệu 10-CD 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
37 310200801 ĐAHP cơ sở 16CDDT 02-06-18 07G00 A03 Báo cáo tiểu luận
38 310200802 ĐAHP cơ sở 16CDDT 02-06-18 07G00 A03 Báo cáo tiểu luận
39 310200803 ĐAHP cơ sở 16CDDT 02-06-18 07G00 A03 Báo cáo tiểu luận
40 310200804 ĐAHP cơ sở 16CDDT 02-06-18 13G00 A03 Báo cáo tiểu luận
41 310200805 ĐAHP cơ sở 16CDDT 02-06-18 13G00 A03 Báo cáo tiểu luận
42 3102012 Cơ sở điều khiển tự động 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
43 310204901 Hệ thống viễn thông 16CDDT-TT 02-06-18 08G30 B31 Trắc nghiệm
44 3102055 Vi điều khiển 9-CD 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
45 310208101 ĐAHP cơ sở 16CDDT-TT 28-05-18 12G30 A0.6 Báo cáo tiểu luận
46 310208102 ĐAHP cơ sở 16CDDT-TT 28-05-18 14G30 A0.6 Báo cáo tiểu luận
47 3102084 Thông tin số 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
48 3102085 Thiết bị mạng và truy nhập 9-CD 07-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
49 3102091 Trang bị điện 9-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
50 3102092 Cung cấp điện 9-CD 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
51 3102102 Linh kiện điện tử 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
52 3102103 Đo lường điện và cảm biến 10-CD 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
53 3102105 Điện tử số 10-CD 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
54 3102201 Khí cụ điện 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
55 3102202 Kỹ thuật điện tử 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
56 310252901 Thực tập Điện cơ bản 17CDDT 15-06-18 07G30 c12 Thực hành
57 310252902 Thực tập Điện cơ bản 17CDDT 15-06-18 12G30 c12 Thực hành
58 310252903 Thực tập Điện cơ bản 17CDDT 15-06-18 07G30 c11 Thực hành
59 310252904 Thực tập Điện cơ bản 17CDDT-TT 15-06-18 12G30 c11 Thực hành
60 310301801 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCDT 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
61 310301802 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCDT 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
62 310301803 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCDT 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
63 310301804 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCK 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
64 310301805 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCK 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
65 310301806 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCK 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
66 310301807 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCK 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
67 310301808 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCK 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
68 310301810 ĐAHP thiết kế hệ thống truyền động CK 16CDCK 30-05-18 07G30 VP khoa Báo cáo tiểu luận
69 3103030 Kỹ thuật Điện-Điện tử 9-CD 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
70 3103036 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
71 310306001 Thiết kế hệ thống Cơ điện tử 16CDCDT 29-05-18 08G00 D01 Báo cáo tiểu luận
72 310306002 Thiết kế hệ thống Cơ điện tử 16CDCDT 29-05-18 13G00 D01 Báo cáo tiểu luận
73 3103062 Công nghệ Chế tạo máy 2 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
74 310306301 Công nghệ CAD/CAM/CNC 16CDCK 01-06-18 13G00 15G00 D06 Tự luận-trên máy
75 310306302 Công nghệ CAD/CAM/CNC 16CDCK 02-06-18 13G00 15G00 D06 Tự luận-trên máy
76 3103078 Hệ thống điện ô tô 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
77 3103079 Hệ thống Phanh, Treo, Lái trên ô tô 9-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
78 3103080 Hệ thống truyền động ô tô 9-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
79 3103092 Tiếng Anh chuyên ngành 9-CD 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
80 310309901 Vi điều khiển 16CDCDT 31-05-18 08G00 D06 Tự luận-trên máy
81 310309902 Vi điều khiển 16CDCDT 31-05-18 10G00 D06 Tự luận-trên máy
82 310310301 Kỹ thuật lập trình PLC 16CDCDT 01-06-18 08G00 D01 D04 D07 Tự luận-trên máy
83 310310302 Kỹ thuật lập trình PLC 16CDCDT 01-06-18 08G00 D01D04D07 Tự luận-trên máy
84 310311401 Vi Điều Khiển 16CDDKTDH 31-05-18 13G00 D04 TỰ LUẬN-TRÊN MÁY
85 310311601 Kỹ thuật lập trình PLC 16CDDKTDH 01-06-18 10G00 D01 Tự luận-trên máy
86 310312301 Ngôn ngữ lập trình 17CDCDT 19-06-18 08G00 10G00 D04 Viết-máy tính
87 310312302 Ngôn ngữ lập trình 17CDCDT 19-06-18 08G00 10G00 D06 Viết-máy tính
88 310312303 Ngôn ngữ lập trình 17CDDKTDH 19-06-18 08G00 10G00 D07 Viết-máy tính
89 3103126 Kỹ thuật điện tử 10-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
90 3103128 Cơ học ứng dụng_CDT 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
91 310313101 Tự động hóa với khí nén - thủy lực 17CDCDT 19-06-18 13G00 15G00 D04 Viết-máy tính
92 310313102 Tự động hóa với khí nén - thủy lực 17CDCDT 19-06-18 13G00 15G00 D06 Viết-máy tính
93 310313103 Tự động hóa với khí nén - thủy lực 17CDDKTDH 19-06-18 13G00 15G00 D07 Viết-máy tính
94 3103132 Trang bị điện 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
95 3103301 Khí cụ điện - máy điện 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
96 3103403 Cơ ứng dụng 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
97 3103404 Vật liệu cơ khí 10-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
98 3103406 An toàn lao động & MTCN 10-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
99 3103407 Trang bị điện trong máy công nghiệp 10-CD 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
100 3103409 Công nghệ Chế tạo máy 1 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
101 310354101 Thực tập kỹ thuật điện tử 17CDCDT 15-06-18 07G30 D08 Thực hành
102 310354102 Thực tập kỹ thuật điện tử 17CDCDT 15-06-18 13G00 D08 Thực hành
103 310356101 Thực tập Hàn 17CDCK 19-06-18 12G30 E09 Thực hành
104 310356102 Thực tập Hàn 17CDCK 21-06-18 12G30 E09 Thực hành
105 310356103 Thực tập Hàn 17CDCK 23-06-18 12G30 E09 Thực hành
106 310358101 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 18-06-18 12G30 E09 Thực hành
107 310358102 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 19-06-18 12G30 E09 Thực hành
108 310358103 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 20-06-18 12G30 E09 Thực hành
109 310358104 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 21-06-18 12G30 E09 Thực hành
110 310358105 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 22-06-18 12G30 E09 Thực hành
111 310358106 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 23-06-18 12G30 E09 Thực hành
112 310358107 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 19-06-18 06G45 E09 Thực hành
113 310358108 Thực tập Cơ khí đại cương 17CDOT 21-06-18 06G45 E09 Thực hành
114 3103601 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 10-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
115 3103602 Cơ kỹ thuật ô tô 10-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
116 3103604 Dung sai – Kỹ thuật đo 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
117 3103608 Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
118 3103610 Hệ thống Truyền động trên ô tô 10-CD 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
119 3104001 Kế toán doanh nghiệp 3 9-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
120 3104004 Kế toán doanh nghiệp 1 8+9-CD 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
121 3104015 Định mức lao động và tiền lương 9-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
122 3104023 Kế toán quản trị 9-CD 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
123 3104026 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
124 3104029 Nguyên lý hạch toán kế toán 8+9-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
125 3104035 Quản trị tài chính doanh nghiệp 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
126 310407501 Quản trị sản xuất 16CDQTKD 02-06-18 15G00 B31 Trắc nghiệm
127 310407502 Quản trị sản xuất 16CDQTKD 02-06-18 13G00 B31 Trắc nghiệm
128 310407503 Quản trị sản xuất 16CDQTKD 02-06-18 07G30 B31 Trắc nghiệm
129 310407504 Quản trị sản xuất 16QTKD.BS 02-06-18 08G30 B31 Trắc nghiệm
130 3104083 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_TCNH 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
131 3104087 Tài chính doanh nghiệp 2 9-CD 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
132 3104090 Thị trường tài chính 9-CD 07-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
133 3104092 Thị trường chứng khoán 9-CD 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
134 3104094 Tài chính doanh nghiệp 1 9-CD 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
135 3104100 Hành vi người tiêu dùng 9-CD 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
136 3104103 Quản trị chất lượng 9-CD 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
137 3104104 Quản trị kinh doanh quốc tế 9-CD 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
138 3104113 Thống kê doanh nghiệp 9-CD 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
139 3104116 Kinh tế vi mô 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
140 3104117 Kinh tế vĩ mô 10-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
141 3104119 Nguyên lý thống kê 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
142 3104120 Tài chính tiền tệ 10-CD 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
143 3104122 Marketing căn bản 10-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
144 3104126 Kế toán doanh nghiệp 1 10-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
145 3104302 Toán tài chính 10-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
146 3104602 Kinh tế vĩ mô 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
147 3104603 Kế toán quản lý doanh nghiệp 10-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
148 3104606 Pháp luật kinh tế 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
149 3104610 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 10-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
150 3105013 Toán ứng dụng 1 chung-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
151 3105016 Toán ứng dụng 2 chung-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
152 3105020 Vật lý đại cương 1 chung-CD 07-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
153 3107014 Tiếng Anh 4 9-CD 07-06-18 07G30 thi tập trung Tự luận
154 3107021 Biên dịch 1 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
155 3107026 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 9-CD 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
156 310703101 Phiên / thông dịch 1 16CDTA 14-06-18 13G00 C31 Vấn đáp
157 310703102 Phiên / thông dịch 1 16CDTA 14-06-18 13G00 C32 Vấn đáp
158 310703103 Phiên / thông dịch 1 16CDTA 14-06-18 13G00 C33 Vấn đáp
159 310703105 Phiên / thông dịch 1 16CDTA 14-06-18 13G00 C34 Vấn đáp
160 3107033 Quản trị học 9-CD 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
161 3107046 Tiếng Anh Thương mại 3 9-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
162 3107049 Tiếng Hoa 3 8+9-CD 06-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
163 3107056 Tiếng Hàn 3 9-CD 06-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
164 3107064 Đọc - viết 4 9-CD 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
165 310706801 Nghe - nói 4 16CDTA 30-05-18 07G00 thi tập trung Tự luận+vấn đáp
166 310706802 Nghe - nói 4 16CDTA 30-05-18 07G00 thi tập trung Tự luận+vấn đáp
167 310706803 Nghe - nói 4 16CDTA 30-05-18 07G00 thi tập trung Tự luận+vấn đáp
168 310706804 Nghe - nói 4 16CDTA 30-05-18 07G00 thi tập trung Tự luận+vấn đáp
169 3107069 Đọc - viết 1 10-CD 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
170 310707201 Nghe - Nói 1 17CDTA 15-06-18 07G00 thi tập trung Viết+Trắc nghiệm+Vấn đáp
171 310707202 Nghe - Nói 1 17CDTA 15-06-18 07G00 thi tập trung Viết+Trắc nghiệm+Vấn đáp
172 310707203 Nghe - Nói 1 17CDTA 15-06-18 07G00 thi tập trung Viết+Trắc nghiệm+Vấn đáp
173 310707204 Nghe - Nói 1 17CDTA 15-06-18 07G00 thi tập trung Viết+Trắc nghiệm+Vấn đáp
174 310707205 Nghe - Nói 1 17CDTA 15-06-18 07G00 thi tập trung Viết+Trắc nghiệm+Vấn đáp
175 3107075 Tiếng Hoa 1 10-CD 14-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
176 3107077 Ngữ âm học 10-CD 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
177 3107079 Kinh tế học đại cương 10-CD 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
178 3107094 Tiếng Hàn 1 10-CD 11-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
179 3107101 Tiếng Anh chuyên ngành_CDT 9-CD 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
180 3107102 Tiếng Anh chuyên ngành_CNTT 9-CD 06-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
181 3107103 Tiếng Anh chuyên ngành_KT 9-CD 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
182 3107104 Tiếng Anh chuyên ngành_DDT-VT 9-CD 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
183 3107106 Tiếng Anh chuyên ngành_DKTDH 9-CD 07-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
184 3107202 Tiếng Anh 2 10-CD 11-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
185 3108001 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 16CD-CD 08-06-18 13G00 15G15 thi tập trung Tự luận
186 3108006 Pháp luật đại cương 9-CD 05-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
187 310801401 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1 CD 02-06-18 09G30 B31 Trắc nghiệm
188 3108015 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 2 chung-CD 04-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
189 3108102 Pháp luật 10-CD 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
190 310910401 Giáo dục thể chất 17CD - BÓNG RỔ 1 04-06-18 12G40 Sân BC1 Thực hành
191 310910402 Giáo dục thể chất 17CD - BÓNG RỔ 2 06-06-18 12G40 Sân BC1 Thực hành
192 310910403 Giáo dục thể chất 17CD - CẦU LÔNG 1 08-06-18 12G40 Sân BC1 Thực hành
193 310910404 Giáo dục thể chất 17CD - BÓNG CHUYỀN 1 12-06-18 07G00 Sân BC1 Thực hành
194 310910405 Giáo dục thể chất 17CD - BÓNG CHUYỀN 2 07-06-18 07G00 Sân BC1 Thực hành

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ: 2 - LẦN: 1 - NĂM HỌC: 2017 - 2018 - BẬC: Trung cấp chuyên nghiệp

STT Mã HP Tên học phần Lớp HP
Khoá
Ngày thi Thời gian
bắt đầu
Phòng thi Hình thức thi Ghi chú
1 1105003 Văn 3 18-CS 07-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
2 1105010 Ngữ pháp tiếng Việt 19-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
3 1105111 Toán 4 chung-CS 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
4 1105112 Toán 1 chung-CS 12-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
5 1105113 Toán 2 chung-CS 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
6 1105115 Toán 4 18-CS 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
7 1105118 Toán 2 19-CS 13-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
8 1105119 Toán 1 19-CS 06-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
9 1105120 Toán 2 19-CS 06-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
10 1105212 Lý 3 18-CS 07-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
11 1105311 Hóa 1 chung-CS 14-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
12 1105312 Hóa 3 18-CS 04-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
13 1106039 Nhảy mẫu cơ bản 19-CS 05-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
14 110700101 Anh văn 1 TC 02-06-18 14G00 B31 Trắc nghiệm
15 1107202 Tiếng Anh 2 19-CS 06-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
16 110820401 Kỹ năng giao tiếp 19.TKT1 31-05-18 12G45' 0 Báo cáo tiểu luận
17 110820402 Kỹ năng giao tiếp 19.T.KT3 30/05/18 12G45' 0 Báo cáo tiểu luận
18 210105501 Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH1 20-06-18 13G00 A33 Tiểu luận
19 210105502 Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH3 20-06-18 07G30 A33 Tiểu luận
20 210105503 Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH5 18-06-18 07G30 A33 Tiểu luận
21 210105504 Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH7 18-06-18 13G00 A33 Tiểu luận
22 210105801 Thiết kế giao diện Web 18.SP.IT1 02-06-18 13G00 A15 Báo cáo tiểu luận
23 210106101 Kỹ thuật dựng phim 18.SP.IT1 29-05-18 13G00 A15 Thực hành-máy tính
24 2101070 Kỹ thuật lập trình 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
25 2101071 Cơ sở dữ liệu 19-CS 11-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
26 2101072 Mạng máy tính 19-CS 05-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
27 2101073 Cấu trúc dữ liệu 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
28 210107401 Lắp ráp và cài đặt máy tính 19.SP.IT1_N1 28-05-18 07G30 A14 Thực hành
29 210107402 Lắp ráp và cài đặt máy tính 19.SP.IT1_N2 28-05-18 13G00 A14 Thực hành
30 210107403 Lắp ráp và cài đặt máy tính 19.T.MT1 31-05-18 13G00 A14 Thực hành
31 210107501 Tin học văn phòng 19.SP.IT1_N1 29-05-18 13G00 A25 Thực hành-máy tính
32 210107502 Tin học văn phòng 19.SP.IT1_N2 29-05-18 13G00 A26 Thực hành-máy tính
33 210108101 Kỹ thuật lập trình nâng cao 19.T.TH1 28-05-18 10G00 A25 Thực hành-máy tính
34 210108102 Kỹ thuật lập trình nâng cao 19.T.TH3 28-05-18 10G00 A26 Thực hành-máy tính
35 210108201 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 19.T.TH1 30-05-18 10G00 A25 Thực hành-máy tính
36 210108202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 19.T.TH3 30-05-18 10G00 A26 Thực hành-máy tính
37 210122901 Visual Basic.Net 18.T.TH1 31-05-18 10G00 A35 Thực hành-máy tính
38 210122902 Visual Basic.Net 18.T.TH3 31-05-18 10G00 A25 Thực hành-máy tính
39 210122903 Visual Basic.Net 18.T.TH5 31-05-18 10G00 A26 Thực hành-máy tính
40 210122904 Visual Basic.Net 18.T.TH7 31-05-18 10G00 A25 Thực hành-máy tính
41 210125701 Kỹ thuật lập trình NC (C#) 18.T.TH1 01-06-18 10G00 A35 Thực hành-máy tính
42 210125702 Kỹ thuật lập trình NC (C#) 18.T.TH3 01-06-18 10G00 A25 Thực hành-máy tính
43 210125703 Kỹ thuật lập trình NC (C#) 18.T.TH5 01-06-18 10G00 A26 Thực hành-máy tính
44 210125704 Kỹ thuật lập trình NC (C#) 18.T.TH7 01-06-18 10G00 A25 Thực hành-máy tính
45 210126101 Lưu trữ đám mây và Văn phòng trực tuyến 19.T.MT1 30-05-18 13G00 A33 Tiểu luận
46 210126201 An Toàn và môi trường công nghiệp 19.T.MT1 18-06-18 07G30 A.2.2 Tiểu luận
47 210126301 Quản trị mạng Windows Server 19.T.MT1 29-05-18 07G30 A14 Thực hành
48 210140201 Thiết kế đồ họa 2D 19.SP.IT1_N1 30-05-18 13G00 A25 Thực hành-máy tính
49 210140202 Thiết kế đồ họa 2D 19.SP.IT1_N2 30-05-18 13G00 A26 Thực hành-máy tính
50 210140301 Thiết kế giao diện Web 19.SP.IT1_N1 31-05-18 13G00 A25 Thực hành-máy tính
51 210140302 Thiết kế giao diện Web 19.SP.IT1_N2 31-05-18 13G00 A26 Thực hành-máy tính
52 210150101 TT Visual Basic.Net 18.T.TH1 02-06-18 13G00 A26 Tiểu luận
53 210150102 TT Visual Basic.Net 18.T.TH3 31-05-18 13G00 A35 Tiểu luận
54 210150103 TT Visual Basic.Net 18.T.TH5 02-06-18 07G30 A26 Tiểu luận
55 210150104 TT Visual Basic.Net 18.T.TH7 01-06-18 07G30 A15 Tiểu luận
56 210150901 TT Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH1 29-05-18 13G00 A14 Thực hành-máy tính
57 210150902 TT Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH3 30-05-18 07G30 A14 Thực hành-máy tính
58 210150903 TT Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH5 30-05-18 13G00 A14 Thực hành-máy tính
59 210150904 TT Quản trị hệ thống mạng 18.T.TH7 30-05-18 07G30 A14 Thực hành-máy tính
60 210152601 TT Kỹ thuật lập trình NC C(#) 18.T.TH1 01-06-18 13G00 A35 Báo cáo tiểu luận
61 210152602 TT Kỹ thuật lập trình NC C(#) 18.T.TH3 01-06-18 13G00 A11 Báo cáo tiểu luận
62 210152603 TT Kỹ thuật lập trình NC C(#) 18.T.TH5 31-05-18 13G00 A15 Báo cáo tiểu luận
63 210152604 TT Kỹ thuật lập trình NC C(#) 18.T.TH7 02-06-18 07G30 A15 Báo cáo tiểu luận
64 2102021 Cung cấp điện 2 18-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
65 210204703 Vẽ điện 18.T.Đ1 30-05-18 12G30 15G30 D0.6 Tự luận-trên máy
66 210204704 Vẽ điện 18.T.Đ3 01-06-18 7G30 9G30 D0.3 Tự luận-trên máy
67 210205501 Vẽ điện tử 18.T.ĐT1 28-05-18 07G00 09G00 D0.7 Tự luận-trên máy
68 210205701 Vẽ điện_DL 18.T.N1 28-05-18 7G30 9G30 D0.3 Tự luận-trên máy
69 210205702 Vẽ điện_DL 18.T.N3 31-05-18 12G30 15G30 D0.3 Tự luận-trên máy
70 2102058 Bơm - quạt - máy nén 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
71 2102062 Thiết bị Điện - Điện lạnh 18-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
72 2102063 Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt 18-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
73 210209301 Kỹ thuật lập trình 18.T.ĐT1 01-06-18 10g00 D07 TỰ LUẬN-TRÊN MÁY
74 2102111 Đo lường điện và cảm biến 19-CS 05-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
75 2102112 Linh kiện điện tử 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
76 210211401 Vẽ điện tử 19.T.ĐT1 31-05-18 12G30 14G30 D0.4 Viết-máy tính
77 210211402 Vẽ điện tử 19.T.VT1 31-05-18 07G30 09G30 D0.4 Viết-máy tính
78 2102115 Điện tử số 19-CS 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
79 2102118 Mạng viễn thông 19-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
80 2102119 Mạng máy tính và Internet 19-CS 04-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
81 2102206 Kỹ thuật truyền thanh 18-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
82 2102220 Trang bị điện 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
83 2102265 Điều khiển lập trình PLC 1 18-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
84 210227001 Thiết kế mạch điện tử 18.T.VT1 01-06-18 12G30 14G30 D0.4 Tự luận-trên máy
85 2102272 Vi điều khiển 18-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
86 2102273 Mạng viễn thông 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
87 2102274 Mạng máy tính và Internet 18-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
88 2102301 Kỹ thuật điện tử 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
89 2102302 Khí cụ điện 19-CS 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
90 2102303 Máy điện 19-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
91 210230401 Vẽ điện 19.T.Đ1 31-05-18 12G30 15G30 D0.6 Viết-máy tính
92 210230402 Vẽ điện 19.T.Đ3 29-05-18 12G30 15G30 D0.6 Viết-máy tính
93 210250501 Thực tập vi điều khiển 18.T.VT1 02-06-18 07G00 09G00 D06 Thực hành
94 210250502 Thực tập vi điều khiển 18.T.ĐT1 29-05-18 12G30 14G30 D07 Thực hành
95 210250601 Thực tập kỹ thuật truyền thanh 18.T.ĐT1 28-05-18 12G30 14G30 A0.8 Thực hành
96 210251201 Thực tập Máy điện 2 18.T.Đ1 01-06-18 12G30 C01 Thực hành
97 210251202 Thực tập Máy điện 2 18.T.Đ3 29-05-18 07G00 C13 Thực hành
98 210252601 Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 18.T.N1 02-06-18 08G00 13G00 C06 Thực hành
99 210252602 Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 18.T.N3 29-05-18 08G00 13G00 C06 Thực hành
100 210253801 Thực tập Trang bị điện 1 18.T.Đ1 29-05-18 07G30 09G30 13G00 15G00 C03 Thực hành
101 210253802 Thực tập Trang bị điện 1 18.T.Đ3 30-05-18 07G30 09G30 13G00 15G00 C03 Thực hành
102 210254501 Thực tập mạng máy tính và Internet 18.T.VT1 01-06-18 07G30 09G30 A0.6 Thực hành
103 210254801 Thực tập điện cơ bản 19.T.Đ1,3_N1 29-05-18 7G30 9G30 C1.1 Thực hành
104 210254802 Thực tập điện cơ bản 19.T.Đ1,3_N2 28-05-18 12G30 15G30 C1.2 Thực hành
105 210254803 Thực tập điện cơ bản 19.T.Đ1,3_N3 30-05-18 7G30 9G30 C1.2 Thực hành
106 210254804 Thực tập điện cơ bản 19.T.ĐT1 31-05-18 7G30 9G30 C1.1 Thực hành
107 210254805 Thực tập điện cơ bản 19.T.VT1 30-05-18 12G30 15G30 C1.1 Thực hành
108 210254901 Thực tập điện tử cơ bản 19.T.ĐT1 01-06-18 07G00 09G00 A0.8 Thực hành
109 2103007 Dung sai - Kỹ thuật đo 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
110 210306301 Kỹ thuật sửa chữa thân xe 18.T.O1 29-05-18 07G30 xưởng Thực hành+vấn đáp
111 210306302 Kỹ thuật sửa chữa thân xe 18.T.O3 31-05-18 07G30 xưởng Thực hành+vấn đáp
112 210306303 Kỹ thuật sửa chữa thân xe 18.T.O5 01-06-18 07G30 xưởng Thực hành+vấn đáp
113 210306304 Kỹ thuật sửa chữa thân xe 18.T.O7 01-06-18 13G00 xưởng Thực hành+vấn đáp
114 2103067 Hệ thống truyền động trên ô tô 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
115 2103074 Công nghệ chế tạo máy 2 18-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
116 210321301 Công nghệ CNC 18.T.CK1 30-05-18 13G00 15G00 D06 Tự luận-trên máy
117 210321302 Công nghệ CNC 18.T.CK3 02-06-18 9G00 15G00 D06 Tự luận-trên máy
118 2103216 Trang bị điện trong máy CN 18-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
119 2103410 Vẽ kỹ thuật 19-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
120 2103412 Cơ kỹ thuật 19-PT+CS 07-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
121 2103413 Vật liệu cơ khí 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
122 2103414 Kỹ thuật điện 19-PT+CS 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
123 2103415 An toàn lao động & MTCN 19-CS 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
124 210341601 Công nghệ CNC 19.T.CK2 31-05-18 7G00 D06 Viết-máy tính
125 2103420 Công nghệ kim loại 19-PT 06-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
126 2103421 Công nghệ chế tạo máy 19-PT 04-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
127 210350601 Thực tập kết cấu ô tô 18.T.O1,O3_N1 28-05-18 13G00 xưởng Thực hành
128 210350602 Thực tập kết cấu ô tô 18.T.O1,O3_N2 29-05-18 13G00 xưởng Thực hành
129 210350603 Thực tập kết cấu ô tô 18.T.O1,O3_N3 30-05-18 13G00 xưởng Thực hành
130 210350604 Thực tập kết cấu ô tô 18.T.O5,O7_N1 02-06-18 07G30 xưởng Thực hành
131 210350605 Thực tập kết cấu ô tô 18.T.O5,O7_N2 31-05-18 13G00 xưởng Thực hành
132 210350606 Thực tập kết cấu ô tô 18.T.O5,O7_N3 30-05-18 07G30 xưởng Thực hành
133 210354401 Thực tập Tiện 18.T.CK1,3_N1 18-06-18 13G00 B04 Bài tập lớn
134 210354402 Thực tập Tiện 18.T.CK1,3_N2 19-06-18 13G00 B04 Bài tập lớn
135 210358001 Thực tập Nguội 19.T.CK1_N1 18-06-18 12G30 C09 Thực hành
136 210358002 Thực tập Nguội 19.T.CK1_N2 23-06-18 12G30 C09 Thực hành
137 210358003 Thực tập Nguội 19.T.CK3_N1 23-06-18 06G45 C09 Thực hành
138 210358004 Thực tập Nguội 19.T.CK3_N2 20-06-18 12G30 C09 Thực hành
139 210358005 Thực tập Nguội 19.T.CK2 18-06-18 06G45 C09 Thực hành
140 210358101 Thực tập Hàn 19.T.CK1_N1 19-06-18 06G45 E09 Thực hành
141 210358102 Thực tập Hàn 19.T.CK1_N2 22-06-18 06G45 E09 Thực hành
142 210358103 Thực tập Hàn 19.T.CK3_N1 21-06-18 06G45 E09 Thực hành
143 210358104 Thực tập Hàn 19.T.CK3_N2 20-06-18 06G45 E09 Thực hành
144 210358201 Thực tập Tiện 19.T.CK2 21-06-18 12G30 B04 Thực hành
145 210358301 Thực tập Phay 19.T.CK2 18-06-18 12G30 B04 Thực hành
146 2103601 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 19-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
147 2103602 Cơ học ứng dụng 19-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
148 2103603 Dung sai – Kỹ thuật đo 19-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
149 2103606 Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong 19-CS 12-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
150 2103608 Hệ thống Truyền động trên ô tô 19-CS 04-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
151 210373001 Thực tập điện cơ bản 19.T.N1_N1 29-05-18 7G30 9G30 C1.2 Thực hành
152 210373002 Thực tập điện cơ bản 19.T.N1_N2 31-05-18 7G30 9G30 C1.2 Thực hành
153 210373003 Thực tập điện cơ bản 19.T.N3_N1 02-06-18 7G30 9G30 C1.2 Thực hành
154 210373004 Thực tập điện cơ bản 19.T.N3_N2 02-06-18 12G30 15G30 C1.2 Thực hành
155 210373201 Thực tập lạnh cơ bản 19.T.N2 29-05-18 08G00 c06 Thực hành
156 210373301 Thực tập thiết bị điện - điện lạnh 19.T.N2 31-05-18 08G00 10G00 c05 Thực hành
157 210373501 Thực tập điều hòa không khí 19.T.N2 31-05-18 13G00 c06 Thực hành+Vấn đáp
158 210380101 Vẽ điện (Autocad) 19.T.N1,3_N1 01-06-18 12G30 15G30 D0.7 Viết-máy tính
159 210380102 Vẽ điện (Autocad) 19.T.N1,3_N2 01-06-18 12G30 15G30 D0.3 Viết-máy tính
160 210380103 Vẽ điện (Autocad) 19.T.N1,3_N3 01-06-18 7G30 9G30 D0.6 Viết-máy tính
161 2103802 Cơ kỹ thuật 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
162 2103804 Kỹ thuật nhiệt 19-PT+CS 07-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
163 2103805 Vật liệu kỹ thuật nhiệt 19-PT+CS 07-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
164 2103807 Kỹ thuật điện tử 19-PT+cs 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
165 2103808 Bơm - quạt – máy nén 19-PT 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
166 2103809 Thiết bị điện – điện lạnh 19-PT 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
167 2103810 Kỹ thuật lạnh 19-PT 06-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
168 2103811 Kỹ thuật điều hòa không khí 19-PT 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
169 2104011 Thuế và khai báo thuế 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
170 2104025 Tài chính doanh nghiệp 2 18-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
171 2104032 Nghiệp vụ văn phòng 18-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
172 2104044 Nguyên lý kế toán 19-CS 05-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
173 2104046 Tài chính doanh nghiệp 19-CS 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
174 2104224 Kế toán doanh nghiệp 2 18-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
175 210450201 TT _ sổ sách kế toán 18.T.KT1 28-05-18 0 VP khoa Bài tập lớn
176 210601401 Fashion marketing 18.T.M1 02-06-18 14G00 B31 Trắc nghiệm
177 2106022 Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp 18-CS 05-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
178 2106040 Nhân trắc học 19-CS 13-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
179 2106041 Vẽ mỹ thuật trang phục 19-CS 11-06-18 10G00 thi tập trung Tự luận
180 2106042 Vẽ kỹ thuật ngành may 19-CS 12-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
181 2106043 An toàn lao động 19-CS 04-06-18 13G00 thi tập trung Tự luận
182 210620701 Công nghệ sản xuất hàng may 18.T.M1 30-05-18 0 VP khoa Tiểu luận
183 210621501 Thiết kế sáng tác 18.T.M1 28-05-18 07G30 B.2.3 TỰ LUẬN-VẼ TRÊN GIẤY
184 210621601 Thiết kế việt phục 18.T.M1 29-05-18 0 VP khoa BÁO CÁO TIỂU LUẬN
185 2106228 Thiết kế trang phục nam 19-CS 04-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
186 2106231 Quản lý chất lượng trang phục 19-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
187 2106402 Quản lý chất lượng trang phục 18-CS 05-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
188 210651901 Thực tập kỹ thuật may cơ bản 19.T.M1 24-04-18 0 VP khoa Bài tập lớn
189 210651902 Thực tập kỹ thuật may cơ bản 19.T.M3 24-04-18 0 VP khoa Bài tập lớn
190 210652001 Thực tập may trang phục nam 19.T.M1 30-05-18 07G30 B.2.4 , B2.5 Thực hành
191 210652002 Thực tập may trang phục nam 19.T.M3 31-05-18 07G30 B.2.4 , B2.5 Thực hành
192 2107202 Tiếng Anh 2 19-PT 07-06-18 07G30 thi tập trung Tự luận
193 2108102 Pháp luật 19-PT+CS 07-06-18 15G15 thi tập trung Tự luận
194 210901901 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.CK1 23-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
195 210901902 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.CK3 22-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
196 210901903 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.Đ1 23-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
197 210901904 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.Đ3 24-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
198 210901905 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.ĐT1 24-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
199 210901906 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.KT1 22-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
200 210901907 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.KT3 21-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
201 210901908 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.M1 26-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
202 210901909 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.M3 21-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
203 210901910 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.N1 23-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
204 210901911 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.N3 23-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
205 210901912 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.O1 24-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
206 210901913 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.O3 25-05-18 09G30 Sân AB Thực hành
207 210901914 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.O5 24-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
208 210901915 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.MT1 25-05-18 12G45 Sân AB Thực hành
209 210901916 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.TH1 25-05-18 07G30 Sân AB Thực hành
210 210901917 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.TH3 02-06-18 12G45 Sân AB Thực hành
211 210901918 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.SP.IT1 02-06-18 15G30 Sân AB Thực hành
212 210901919 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.T.VT1 26-05-18 07G30 Sân AB Thực hành

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) - 38753773

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.