Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • phong htqt_1
Giới thiệu Phòng Quan hệ Hợp tác Quốc tế và Quan hệ Doanh nghiệp

Giới thiệu - P.QHHTQT (27/02)

1. Giới thiệu:

Phòng Quan hệ Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác Quan hệ hợp tác và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của trường. Tham mưu thực hiện các nội dung quy định tại Điều 36, Điều 37 Quy chế này và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây 


2.   Nhiệm vụ: 

 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước, các tổ chức quốc tế.

2. Phối hợp với các đơn vị để quảng bá hình ảnh nhà trường. Biên dịch tài liệu trong lĩnh vực quan hệ hợp tác.

3. Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế: soạn thảo văn bản, tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án. Tổ chức các hoạt động trao đổi học thuật cho cán bộ giảng viên và sinh viên. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ.

4. Chuẩn bị nội dung chương trình để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác quốc tế.

5. Tổ chức cho các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại nhà trường cũng như các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác. Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế.

6.  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

7. Tổ chức tìm kiếm các chương trình học bổng học tập của các đơn vị, tổ chức đào tạo trong nước, quốc tế dành cho cán bộ, viên chức và người học trong trường; đặc biệt là các học bổng sau đại học dành cho giảng viên.

8. Tổ chức và dịch thuật các hội nghị, hội thảo quốc tế. Tổng hợp và đánh giá kết quả làm việc để tham mưu cho Hiệu trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: