Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - K.KHCB (25/04)

1. Giới thiệu chung :

Khoa Khoa học cơ bản (KHCB)  được thành lập cùng với việc nâng cấp Nhà trường từ trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Phú Lâm ( năm 1999) thành trường Cao Đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Phú Lâm ( năm 2008) và được đổi tên thành trường Cao Đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ( năm 2014 )

 

2. Chức năng nhiệm vụ :

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các bậc đào tạo cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông và các hệ đào tạo không chính qui trong trường và liên kết ngoài trường.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Quản lý giảng viên, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa, tổ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730