Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành, nghề đào tạo (20/01)

STT

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
 1.

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Cao đẳng

Tải về

Tải về
2.

Cơ khí khuôn mẫu 

Cao đẳng Tải về  
3. Bảo trì hệ thống thiết bị Cơ khí Cao đẳng Tải về  
4. Cơ khí chế tạo Trung cấp Tải về Tải về

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]