Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • khoa tc-kt1
  • khoa tc-kt_1
  • khoa tc-kt_2
  • khoa tc-kt_3
  • khoa tc-kt_4
  • khoa tc-kt_5
Giới thiệu - K.TCNH (09/12)

1. Tổng quan:

- Khoa Tài chính ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-PL ngày 26 tháng 07 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở giải thể Khoa Kinh tế. Tổng số cán bộ, giảng viên của khoa là 14 người ,  13  giảng viên  và 01 nhân viên hành chính); trình độ giảng viên: 09 Thạc sĩ (02 Nghiên cứu sinh ), 04 Cử nhân (03 đang học cao học) cùng với các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong Thành phố.

 

- Hiện nay, Khoa Tài chính ngân hàng thực hiện đào tạo 2 ngành:

Kế toán (bậc Cao đẳng và Trung cấp)

Tài chính ngân hàng (bậc Cao đẳng)

 

- Khoa có 02 tổ bộ môn trực thuộc : Tổ kinh tế cơ sở và kinh tế chuyên ngành. Tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trong khoa quyết tâm xây dựng khoa Tài chính ngân hàng thành một tập thể xuất sắc, có nhiều đổi mới, cải tiến trong công tác giảng dạy theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

 

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

 

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

 

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

 

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730