Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành đào tạo - K. TC-NH (24/08)

 

 

TT

 

 

Bậc đào tạo

 

 

Tên ngành

 

 

Chuẩn
đầu ra

 

Chương trình
đào tạo

 

1

 

 

 Cao đẳng

 

 

 Kế toán

 

 

 Tải về

 

 

 Tải về

 

 

2

 

 

 Cao đẳng

 

 

 Tài chính – Ngân hàng

 

 

 Tải về

 

 

 Tải về

 

 

3

 

 

 Trung cấp chuyên nghiệp

 

 Kế toán doanh nghiệp

 

 Tải về (PT)

 Tải về (CS)

 

 

 Tải về (PT)

 Tải về (CS)

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730