Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành đào tạo (02/11)

STT

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra

01

Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp

Tải về Tải về

02

Tài chính doanh nghiệp

Trung cấp

Tải về Tải về

03

Kế toán

Cao đẳng

Tải về Tải về

04

Tài chính ngân hàng

Cao đẳng

Tải về Tải về

05

Tài chính doanh nghiệp

Cao đẳng

Tải về Tải về

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]