Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - K.CN M&TKMT (25/04)

1. Tổng quan:

- Khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang được thành lập vào năm 2011 theo quyết định số 230/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Đội ngũ giảng viên trong Khoa hiện là 09 giảng viên, trong đó có 02 thạc sỹ và 07 cử nhân cùng với các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong Thành phố.

- Khoa đang đào tạo ngành Công nghệ May & Thời trang ở bậcTrung cấp chuyên nghiệp với Tổng số lượng học sinh đang theo học là 167 học sinh và hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề luôn chiếm tỷ lệ cao trên 90%.

- Học sinh tốt nghiệp có thể phát triển nghề nghiệp theo hai hướng: Phục vụ sản xuất và thiết kế ứng dụng. Với hướng sản xuất thì các em chính là kỹ thuật viên trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về may và thời trang (Cán bộ quản lý, nhân viên điều phối sản xuất như: chuyền trưởng, chuyền phó, kỹ thuật chuyền, nhân viên theo dõi đơn hàng, nhân viên giao nhận nguyên phụ liệu, nhân viên tính định mức nguyên phụ liệu, trưởng bộ phận KCS, cắt, may, …). Còn hướng thiết kế ứng dụng, thì các em được thiên về nhà thiết kế, sáng tạo ra các mẫu thời trang ứng dụng và những trang phục thực tế thường ngày

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo

- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch chung của trường

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng các kế hoạch: bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm, thực tập

- Quản lý giảng viên, nhân viên, sinh viên – học sinh thuộc khoa theo phân cấp

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nhân viên thuộc khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: