Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (12/11)

STT 

Họ tên  

Học hàm/học vị 

Trách nhiệm 

Liên lạc
(@hotec.edu.vn)
 

1

 

 

Trần Lâm Bạch

 

Thạc sĩ

 

Trưởng phòng

 

Tranlambach

 

2

 

 

Nguyễn Xuân Trúc

 

Thạc sĩ

 

Phó trưởng phòng

Phụ trách Hợp tác Quốc tế

 

Nguyenxuantruc

 

3

 

 

Hoàng Thiên Phong

 

Cử nhân

 

Phó trưởng phòng

Phụ trách Nghiên cứu

Khoa học

Hoangthienphong

 

4

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

Thạc sĩ

 

 

Chuyên viên

 

Nguyenthiyen

 

5

 

 

Nguyễn Minh Trí

 

Cử nhân

 

Chuyên viên

 

Nguyenminhtri1

 

6

 

 

Võ Ngọc Thiên Tiên

 

Cử nhân

 

Chuyên viên

 

vongocthientien

 

7

 

 

Phạm Thuỵ Hằng

 

Cử nhân

 

Chuyên viên

 

Phamthuyhang

 

8

 

 

Lê Thị Ái Liên

 

Cử nhân

 

Chuyên viên

Văn thư

Lethiailien

 

 


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: