Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - P. Nghiên cứu khoa học (10/08)

1. Tổng quan.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ được thành lập vào năm 2014 theo quyết định số 45/QĐ-PL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT) với tên gọi là Phòng Nghiên cứu khoa học

 

Tháng 12 năm 2015 đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 795/QĐ-CĐKTKT ngày 08/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cán bộ, nhân viên của Phòng hiện nay là 04 thành viên.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường;


- Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học.


- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Thành phố, cũng như các cấp khác. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.


- Hỗ trợ các đơn vị tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên và sinh viên.


- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trong nhà trường;


- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học.


- Tổ chức giới thiệu, triển khai ứng dụng những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường với các đơn vị, cá nhân nhằm áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong thực tế.


- Tổ chức thực hiện công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động đào tạo của nhà trường với các đối tác trong và ngoài trường theo quy định.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730