Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - P. Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (09/07)

1.Tổng quan. 

- Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập vào ngày 20/7/2013 theo quyết định số 325/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Tổng số cán bộ, nhân viên của Phòng hiện là 07 thành viên. Phòng có 02 chức năng chính gồm có:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động Nghiên cứu Khoa học của các đơn vị trong trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động Hợp tác Quốc tế giữa Trường và các cơ sở Giáo dục khác.

2.Chức năng, nhiệm vụ.

a. Nghiên cứu Khoa học:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp cao hơn. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

- Hỗ trợ các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề về cải tiến hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng Nghiên cứu Khoa học, hoạt động chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong Nhà trường.

- Thẩm định tư liệu, tiếp nhận báo cáo và sản phẩm NCKH. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.

b. Hợp tác Quốc tế:

- Đề xuất chiến lược, chính sách phát triển liên kết giáo dục, đào tạo Quốc tế.

- Quản lý các hoạt động giới thiệu, quảng bá các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế.

- Quản lý sinh viên tham gia các chương trình đào tạo hợp tác Quốc tế.

- Tăng cường hợp tác đưa giảng viên ra nước ngoài học tập cũng như nhận chuyên gia các nước đến Trường giảng dạy và nghiên cứu.

- Tổ chức cho các đoàn Quốc tế đến thăm và làm việc tại Nhà trường cũng như các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác. Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh cho khách Quốc tế.

-Tổ chức tìm kiếm các chương trình học bổng học tập của các đơn vị, tổ chức đào tạo trong nước, Quốc tế dành cho cán bộ, viên chức và người học trong trường, đặc biệt là các học bổng sau đại học dành cho giảng viên.

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730