Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - P. Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (04/06)

Chức năng, nhiệm vụ 


Bộ phận Nghiên cứu khoa học


Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường;


2. Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học.


3. Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Thành phố, cũng như các cấp khác. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.


4. Hỗ trợ các đơn vị tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên và sinh viên.


5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trong nhà trường;


6. Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học.


7. Tổ chức giới thiệu, triển khai ứng dụng những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường với các đơn vị, cá nhân nhằm áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong thực tế.


8. Tổ chức thực hiện công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động đào tạo của nhà trường với các đối tác trong và ngoài trường theo quy định.


9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Bộ phận Hợp tác Quốc tế

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác Quan hệ hợp tác và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của trường với các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước, các tổ chức quốc tế.

 

 2. Phối hợp với các đơn vị để quảng bá hình ảnh nhà trường. Biên dịch tài liệu trong lĩnh vực quan hệ hợp tác.

 

 3. Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế: soạn thảo văn bản, tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án. Tổ chức các hoạt động trao đổi học thuật cho cán bộ giảng viên và sinh viên. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ.

 

 4. Chuẩn bị nội dung chương trình để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác quốc tế.

 

 5. Tổ chức cho các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại nhà trường cũng như các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác. Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế.

 

 6. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 

 7. Tổ chức tìm kiếm các chương trình học bổng học tập của các đơn vị, tổ chức đào tạo trong nước, quốc tế dành cho cán bộ, viên chức và người học trong trường; đặc biệt là các học bổng sau đại học dành cho giảng viên.

 

 8. Tổ chức và dịch thuật các hội nghị, hội thảo quốc tế. Tổng hợp và đánh giá kết quả làm việc để tham mưu cho Hiệu trưởng.

 

 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730