Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức

Danh sách nhân sự - P.QLKH&CN (04/08)

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 Học hàm

/ Học vị

 

Chức vụ

 

 Liên hệ

@hotec.edu.vn

 

1

 

 

 Trầm Tiến Thịnh

 

 

 Thạc sĩ

 

 

 Trưởng phòng

 

 tramtienthinh

 

 

2

 

 

 Hoàng Thiên Phong

 

 

 Cử nhân

 

 

 P. Trưởng phòng

 

 

 hoangthienphong

 

 

3

 

 

 Nguyễn Thị Yến

 

 

 Thạc sĩ

 

 

 Nhân viên

 

 

 nguyenthiyen

 

 

4

 

 

 Lê Thị Ái Liên

 

 

 Cử Nhân

 

 

 Nhân viên

 

 

 lethiailien

 

5

 

 Nguyễn Minh Trí

 

 

 Cử nhân

 

 

 Nhân viên

 

 

 nguyenminhtri1

 

 

* Liên hệ:

Địa điểm:                  Sảnh Khu hiệu bộ

Điện thoại:                08 37559224

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730