Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Giảng viên

Kế hoạch Tổ chức hội thảo khoa học "Hình thức tự chủ và các giải pháp thực hiện tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm học 2016-2017" (05/07)

Hội thảo tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện và đạt được các nội dung sau:

- Khái niệm và nội hàm tự chủ tại các Trường cao đẳng, Trung cấp gồm:

   + Tự chủ tài chính

   + Tự chủ học thuật

   + Tự chủ tổ chức - nhân sự

- Giải pháp trao quyền tự chủ cho các trường

 - Cơ chế Hoạt động của Hội đồng trường.

 

File đính kèm:

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: