Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

TB - Giảng viên

Kế hoạch Tổ chức hội thảo khoa học "Hình thức tự chủ và các giải pháp thực hiện tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm học 2016-2017" (05/04)

Hội thảo tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện và đạt được các nội dung sau:

- Khái niệm và nội hàm tự chủ tại các Trường cao đẳng, Trung cấp gồm:

   + Tự chủ tài chính

   + Tự chủ học thuật

   + Tự chủ tổ chức - nhân sự

- Giải pháp trao quyền tự chủ cho các trường

 - Cơ chế Hoạt động của Hội đồng trường.

 

File đính kèm:

 1 2 3 > 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730