Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh


Giới thiệu - P. Hợp tác quốc tế (28/09)

1.Tổng quan. 

- Phòng Hợp tác Quốc tế được thành lập vào ngày 20/7/2013 theo quyết định số 325/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Tổng số cán bộ, nhân viên của Phòng hiện là 06 thành viên. 

2.Chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động Hợp tác Quốc tế giữa Trường và các cơ sở Giáo dục khác.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của nhà trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị để mở rộng họp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh của nhà trường với các đối tác nước ngoài;

- Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế, soạn thảo vãn bản, tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án. Tổ chức các hoạt động trao đổi học thuật cho cán bộ giảng viên và sinh viên;

- Tìm kiếm các đối tác, tình nguyện viên nước ngoài hợp tác hỗ trợ đào tạo của nhà trường;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác quốc tế;

- Tổ chức cho các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại trường cũng như các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác. Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế;

- Tổ chức tìm kiếm các chương trình học bổng học tập của các đơn vị, tổ chức đào tạo trong nước, quốc tế dành cho cán bộ, viên chức và người học trong trường; đặc biệt là các học bổng sau đại học dành cho giảng viên.

Tổ chức và dịch thuật các hội nghị, hội thảo các cấp và quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; tham mưu đề xuất Hiệu trưởng các giải pháp liên quan đến việc phát triển nhà trường;

- Dịch thuật tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế, các nội dung liên quan phục vụ đến hoạt động chung của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: