Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • phong ccct-hssv_2
  • phong ccct-hssv_1
Giới thiệu Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên

Giới thiệu - P.CTCT - HSSV (20/06)

1. Tổng quan:

- Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên được thành lập vào năm 201… theo quyết định số …/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Tổng số Cán bộ, nhân viên của phòng hiện là 08 thành viên. 

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng HSSV; tổ chức thực hiện các nội dung công tác học sinh sinh viên theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Tổ chức các hoạt động về giáo dục chính trị - tư tưởng trong HSSV với các nội dung: Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước,  các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động ngoại khóa, về nguồn, phong trào tình nguyện trong học sinh, sinh viên; Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khoá, cuối khoá, đầu năm học; Tổ chức các hoạt động đối thoại với học sinh, sinh viên;  

 

- Theo dõi tình hình tư tưởng chính trị HSSV. Đề xuất với Hiệu trưởng chủ trương và biện pháp về công tác này. Thực hiện công tác giám thị đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tác phong nề nếp đối với HSSV.

 

- Phối hợp với Phòng, Khoa, Tổ thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác cố vấn học tập.

 

- Tổ chức giáo dục đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên theo các chuyên đề quy định và yêu cầu của Trường

 

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm (phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên).

 

- Chịu trách nhiệm quản lý khu nội trú ; thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú ; quản lý sinh hoạt của học sinh sinh viên trong và ngoài trường. Bảo quản cơ sở vật chất được phân cấp của trường.

 

- Tổ chức thực hiện các công tác hành chính HSSV gồm: tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học; trả hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp; làm thẻ sinh viên; thực hiện các loại giấy xác nhận, ra Quyết định phân công chủ nhiệm, cố vấn học tập, công nhận ban cán sự lớp, khen thưởng, kỷ luật HSSV, bảo lưu kết quả học tập, xóa tên HSSV theo quy định; giải quyết cho HSSV rút hồ sơ; giải quyết các thủ tục chuyển trường; thông báo về địa phương trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu liên quan và thực hiện công tác thống kê theo quy định của nhà nước

 

- Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh, sinh viên và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên theo quy chế hiện hành. Giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan đến học sinh sinh viên.

 

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, những quy định của Trường liên quan đến cấp học bổng, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng.

 

- Thực hiện các hoạt động tư vấn toàn diện, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên.

 

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức  có liên quan, để thu thập, khảo sát thông tin về tình hình việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 

- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý học sinh, sinh viên.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thông tin liên hệ:

- Địa điểm: Phòng B0-1 (Dãy B, tầng trệt, phòng số 1).

- Số điện thoại: 028.3755.2214

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730