Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • ccct-hssv_1
Giới thiệu Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên

Giới thiệu - P.CTCT - HSSV (18/02)

1. Tổng quan:

Phòng Công tác chính trị - HSSV được quy định bởi Quyết định số 359/QĐ-CĐKTKT, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng nhà trường về việc Ban hành Quy chế hoạt động của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Chức năng , nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý HSSV:

- Thực hiện công tác giám thị đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tác phong nề nếp đối với HSSV;

- Phối hợp với Phòng, Khoa thực hiện công tác chủ nhiệm, đánh giá kết quả rèn luyện HSSV;

- Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV;

- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý HSSV;

- Tổ chức thực hiện các công tác hành chính HSSV;  

- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ, dữ liệu liên quan;

- Thực hiện đánh giá, phân loại HSSV; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Thực hiện các quy trình quản lý HSSV.

2.2. Công tác Chính trị tư tưởng HSSV:

- Theo dõi và nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng chủ trương và biện pháp thực hiện công tác này;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào nhằm giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng HSSV;

2.3. Công tác chế độ chính sách liên quan đến HSSV:

- Tổ chức sinh hoạt “Tuần công dân – HSSV”; tổ chức hoạt động đối thoại với HSSV;

- Giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến HSSV;

- Thực hiện các chế độ chính sách cấp học bổng, miễn giảm học phí, vay vốn tính dụng HSSV; 

- Phối hợp tổ chức Tư vấn học đường và giới thiệu việc làm cho HSSV

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thông tin liên hệ:

- Địa điểm: Phòng A0-5 (Dãy A, tầng trệt, phòng số 5).

- Số điện thoại: 028.3755.2214

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]