Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • khoa qtkd_1
Giới thiệu - K.QTKD (25/04)

1. Tổng quan:

- Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập vào năm 2014 theo quyết định số 380/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Đội ngũ giảng viên trong Khoa hiện có 08 giảng viên, trong đó có 06 thạc sỹ và 02 cử nhân cùng với các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong Thành phố.

- Khoa đang đào tạo 01 ngành ở bậc Cao đẳng là ngành Quản trị kinh doanh. Tổng số lượng học sinh – sinh viên đang theo học là 320 và hàng năm, tỷ lệ Học sinh – Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề luôn chiếm tỷ lệ cao trên 90%.

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Đào tạo bậc cao đẳng về Quản trị kinh doanh

- Nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

- Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ phát triển Khoa, Trường.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730