Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo

Ngành đào tạo (21/01)

STT

  Ngành đào tạo

  Hệ đào tạo

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra
1

  Quản trị kinh doanh

Cao đẳng

Tải về

Tải về
2

  Marketing

Cao đẳng

Tải về

Tải về

3   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Cao đẳng Tải về

Tải về

4   Logistics Cao đẳng Tải về Tải về

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]