Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Cơ cấu tổ chức

Danh sách nhân sự - P. KH-TC (03/04)

 

 

STT

 

Họ tên

 

Học hàm/học vị

 

Trách nhiệm

 

Liên lạc
( @hotec.edu.vn)

1 Lê Xuân Giang Cử nhân Phó trưởng phòng
( kiêm kế toán trưởng )
lexuangiang
2 Bùi Đức Nghĩa Cử nhân Kế toán ngân sách nhà nước buiducnghia
3 Nguyễn Thị Nhung Cử nhân Kế toán thanh toán cá nhân nguyenthinhung
4 Lê Nguyễn Trường An Cử nhân Kế toán chi sự nghiệp lenguyentruongan
5 Đoàn Thị Mỹ Linh Cử nhân Kế toán thu sự nghiệp doanthimylinh
6 Phan Thụy Trang Đài Cử nhân Thủ quỹ phanthuytrangdai

 

* Liên hệ:

Địa điểm:      Khu hiệu bộ

Điện thoại:    08

 

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: