Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM (03/03)
Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Thứ 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4
Văn Công Khánh Hiệp C1 C1 S C1 C1 S          C1 C1 S C1 C1 S          C1 C1 S C1 C1 S          C1 C1 S C1 C1 S          C1 C1 S
Nguyễn Phú Tuấn Anh C3 C3 C3   C3 C3 C5 C3 C3   C3 C3 C5 C3 C3   C3 C3 C5 C3 C3   C3 C3 C5 C3 C3
Lưu Quý Phúc C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2
Mộng Triệu Thắng C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2
Trần Võ Phương Thảo C2 C2 C2 C2   C4 C2 C5 C5 C2   C4 C2 C5 C5 C2   C4 C2 C5 C5 C2   C4 C2 C5 C5
Trương Thị Thu Diệu C3 C3 C3 C3 C3   C3 C3 C3 C3 C3   C3 C3 C3 C3 C3   C3 C3 C3 C3 C3   C3 C3 C3
Phạm Thị Hải C1 C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C5 C5   C1 C1 C1 C5 C5   C1 C1 C1 C5 C5   C1 C1 C1
Ngô Hoàng Phú   C1 C1 C1 C1 C2   C1 C1 C1 C1 C2   C1 C1 C1 C1 C2   C1 C1 C1 C1 C2   C1 C1
 Ghi chú: C1: Sáng: 07g00 -11g00 ; Chiều: 12g00 - 16g00
  C2: Sáng: 07g30 - 12g00; Chiều: 13g30 - 17g00
  C3: Sáng: 07g30 - 12g00; Chiều: 13g00 - 16g30
  C4: Sáng: 07g00 - 15g00
  C5: Chiều 11g00 - 19g00
  S: Trực buổi sáng
    Nghĩ chủ nhật và ngày lễ


Nghĩ luân phiên

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: