Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM (19/02) new
Ngày
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Thứ 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5
Văn Công Khánh Hiệp         C1 S           C1 C1 C1 C1 C1 S           C1 C1 C1 C1
Lưu Quý Phúc C1 C1 C1 C1   C1 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2
Mộng Triệu Thắng C1 C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C1
Nguyễn Mạnh Dũng C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2   C2
Nguyễn Quốc Cường C2 C2 C2   C2 C2 C3  C1 C1   C1 C1 C3  C1 C1  
Trần Võ Phương Thảo C2 C2 C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2
Bùi Thanh Vân C2 C2 C2 C2 C2   P P C2 C3  C2   C2 C2 C2 C3 
Trương Thị Thu Diệu C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2
Lương Như Hảo C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C3  C1   C1 C1 C1 C3  C1
C1: Sáng: 07g00 - 11g00; Chiều: 12g30 - 16g30
C2: Sáng: 07g30 - 12g00; Chiều: 13g30 - 17g00
C3: Sáng: 10g00 - 14g00; Chiều: 15g00 - 19g00
S: Trực buổi sáng
 : Nghĩ luân phiên

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: