Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM (20/05) new

 

Ngày
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Thứ 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6
Văn Công Khánh Hiệp C1 C1 C1           C1 C1 C1 C1 C1 S           C1 C1 C1 C1 C1 S           C1 C1 C1 C1 C1 S           C1 C1 C1 C1 C1
Lưu Quý Phúc C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2  
Mộng Triệu Thắng C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C1 C1   C1 C1 C1 C1 C1
Nguyễn Mạnh Dũng C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3 
Nguyễn Quốc Cường   C1 C1 C3  C1 C1   P P C3  C1 C1   C1 C1 C3  C1 C1   C1 C1 C3  C1 C1   C1
Trần Võ Phương Thảo C2 C2 C2 C2 C3  C2 P P   C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2   C2 C3  C2 C2 C2
Bùi Thanh Vân C2 C2 C2 C4 C4 C4 C4 C4   C4 C4 C4 C4 C4   C4 C4 C4 C4 C4   C4 C4 C4 C4 C4
Trương Thị Thu Diệu C2 C2 C2 C2 C2 C2 C3  C2   C2 C2 C2 C3  C2   C2 C2 C2 P   C2 C2 C2 C3  C2
Lương Như Hảo C1   C1 C1 C1 C3  P   C1 C1 C1 C3  C1   C1 C1 C1 C3  C1   C1 C1 C1 C3  C1  

 

Ghi chú: C1 Sáng: 07g00 -11g00 ; Chiều: 12g30 - 16g30
  C2 Sáng: 07g30 - 12g00; Chiều: 13g30 - 17g00
  C3 Sáng: 09g30 - 13g30; Chiều: 15g00 - 19g00
  C4 Sáng: 08g00 - 12g00; Chiều: 13g00 - 17g00
  S Trực buổi sáng nghĩ luân phiên buổi chiều trong tuần
    Nghĩ luân phiên
    Nghĩ chủ nhật và ngày lễ
Thứ 7 C1 Sáng: 07g00 -10g30 ; Chiều: 12g00 - 16g30
  C2 Sáng: 07g30 - 12g00; Chiều: 13g30 - 17g00

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: