Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM (06/12)
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Thứ 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2
Văn Công Khánh Hiệp S   C1 DS C2 C2 C2 S   C1 DS C2 C2 C2 S   C1 DS C2 C2 C2 S   C1 DS C2 C2 C2 S   C1
Lưu Quý Phúc C2 C2 C1 C2 C2   C2 C2 C1 C2 C2   C2 C2 C1 C2 C2   C2 C2 C1 C2 C2   C2 C2
Mộng Triệu Thắng   P P C2 C1 C2   P P C2 C1 C2   C2 C2 C2 C1 C2   C2 C2 C2 C1 C2   C2
Nguyễn Mạnh Dũng C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2
Nguyễn Quốc Cường C2 C3  C2 C2   C1 C2 C3  C2 C2   C1 C2 C3  C2 C2   C1 C2 C3  C2 C2   C1 C2 C3 
Trần Võ Phương Thảo   C2 C3  C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2 C2   C2 C3  C1 C2 C2   C2
Bùi Thanh Vân   C2 C2 C2 C3  C2   C2 C2 C2 C3  C2   C2 C2 C2 C3  C2   C2 C2 C2 C3  C2   C2
Lương Như Hảo   C2 C2 C3  C2 C2   C2 C2 C3  C2 C2   C2 C2 C3  C2 C2   C2 C2 C3  C2 C2   C2

 

Ghi chú:

C1: Sáng:6g45 - 10g45; Chiều: 12g30 - 16g30

C2: Sáng: 7g30 - 12g00; Chiều: 13g30 - 17g00

C3: Sáng: 10g00 - 14g00; Chiều: 15g00 - 19g00

S: Trực buổi sáng

   : Nghĩ luân phiên

P: Nghĩ phép

DS: Dạy sáng

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
2093730