Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Tin học

Các khóa đào tạo Tin học (31/03)

 

 

TT

 

 

Tên khóa học

 

 

Thời gian

đào tạo

 

Lịch học

 

 

Học phí

(VNĐ)

 

Nội dung

chi tiết

 

1

 

 

 Tin học ứng dụng CNTT cơ bản

 

 

 8 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 900.000

 

 

 Tải về

 

 

2

 

 

 Ôn thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản

 

 

 3 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 360.000

 

 

 Tải về

 

 

3

 

 

 Kỹ thuật Photoshop

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

4

 

 

 Kỹ thuật Corel Draw

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

5

 

 

 Kỹ thuật Illustrator

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

6

 

 

 Kỹ thuật AutoCad

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

7

 

 

 Kỹ thuật OrCad

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

8

 

 

 Kỹ thuật chụp ảnh

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

9

 

 

 Thiết kế web cơ bản

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

10

 

 

 Thiết kế Web nâng cao

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

11

 

 

 Lắp ráp và cài đặt máy tính

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

12

 

 

 Sửa chữa và bảo trì máy tính

 

 

 5 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 600.000

 

 

 Tải về

 

 

13

 

 

 Quản trị hệ thống mạng windows

 

 

 8 tuần

 

 2, 4, 6

 3, 5, 7

 18h–20h30

 

 1.100.000

 

 

 Tải về

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: