Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ tuyển sinh

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2021 (12/03/2021)

* Ghi chú: Link tải Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển 2021, dành cho những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại văn phòng

 

(Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu và nộp đủ các hồ sơ ĐKXT kèm theo, nhân viên thu hồ sơ giữ phiếu đăng ký, ký nhận và trả phiếu thu cho thí sinh)

 

Lưu ý: Những thí sinh đăng ký xét tuyển online (trực tuyến) không cần tải và điền mẫu này, nhân viên thu hồ sơ sẽ truy xuất từ hệ thống đăng ký online in phiếu ĐKXT này.


Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng liên thông 2020 (25/09/2020)

* Link tải Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng liên thông 2020, dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại văn phòng

(Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu và nộp đủ các hồ sơ ĐKXT kèm theo, nhân viên thu hồ sơ giữ phiếu đăng ký, ký nhận và trả phiếu thu cho thí sinh)

Lưu ý: Những thí sinh đăng ký xét tuyển online (trực tuyến) không cần tải và điền mẫu này, nhân viên thu hồ sơ sẽ truy xuất từ hệ thống đăng ký online in phiếu ĐKXT này.


Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp 2020 (20/05/2020)

 

* Link tải Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng, Trung cấp 2020, dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại văn phòng:
 
 Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào 2 phiếu, nhân viên thu hồ sơ giữ phiếu số 1, ký nhận và trả phiếu số 2 cho thí sinh
Lưu ý: Những thí sinh đăng ký xét tuyển online (trực tuyến) không cần thực hiện bước này

* Link tải Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển bậc Trung cấp 2020, dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại văn phòng.

 

 Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào 02 phiếu, nhân viên thu hồ sơ giữ phiếu số 1, ký nhận và trả phiếu số 2 cho thí sinh

 

Lưu ý: Những thí sinh đăng ký xét tuyển online (trực tuyến) không cần thực hiện bước này

 


Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng 2020 (20/05/2020)

* Link tải Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng 2020, dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại văn phòng

(Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào 02 phiếu, nhân viên thu hồ sơ giữ phiếu số 1, ký nhận và trả phiếu số 2 cho thí sinh)

Lưu ý: Những thí sinh đăng ký xét tuyển online (trực tuyến) không cần thực hiện bước này


 1 2 > 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]