Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

VỀ CHÚNG TÔI (13/06)

 


Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

(HOTEC Center for Entrepreneurship and Innovation - HCEI)


HCEI được thành lập ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 193/QĐ-CĐKTKT của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM, là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM. HCEI có chức năng đào tạo, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.


SỨ MỆNH


Hỗ trợ đổi mới, khởi nghiệp vì một nước Việt Nam giàu mạnh.


TẦM NHÌN


Đến năm 2030, Trung tâm trở thành đơn vị uy tín hàng đầu tại TP.HCM và khu vực phía Nam trong vai trò kết nối và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa ý tưởng, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo.


NHIỆM VỤ


1- Tổ chức các chương trình đào tạo liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường Phổ thông Trung học, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Trung tâm, Viện; Doanh nghiệp và Cơ quan nhà nước.

2- Xây dựng môi trường tổng thể, với các chương trình, hoạt động đa dạng được tổ chức hệ thống nhằm tạo điều kiện để Học sinh - Sinh viên trực tiếp trải nghiệm nâng cao năng lực về quản trị các dự án khởi nghiệp.

3- Kết nối các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước với các doanh nghiệp khởi nghiệp để cập nhật, phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới; thúc đẩy chuyển giao kiến thức; mở rộng và phát triển chất lượng của chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và triển khai các dự án nghiên cứu liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực.

5- Tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến kết nối doanh nghiệp, phổ biến công nghệ, phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

6- Cung cấp các dịch vụ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối, hợp tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

7- Cung ứng các dịch vụ liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: marketing, bán hàng, tuyển dụng, quản trị tài sản trí tuệ,... cho các tổ chức, doanh nghiệp.

8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM giao.


LIÊN HỆ:

                  TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trụ sở:       Tầng 1, khu C, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (HOTEC),

                   215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại:  028.38753773

Email:         [email protected]


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]