Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Hệ thống bảo đảm chất lượng CSGDNN

Hệ thống bảo đảm chất lượng CSGDNN (30/03)

 

TT

 

 

Hệ thống quản lý chất lượng 

 

Tải về

 

 

1

 

 

 Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng

 

 

 - Quyết định 56/QĐ - CĐKTKT, ngày 3 tháng 2 năm 2018: Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 - Quyết định 503-1/QĐ - CĐKTKT, ngày 5 tháng 9 năm 2019: Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 - Quyết định 417/QĐ -CĐKTKT, ngày 30 tháng 9 năm 2020: Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 - Quyết định 538/QĐ -CĐKTKT, ngày 24 tháng 12 năm 2021: Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2

 

 

 Chính sách chất lượng

 

 

 - Chính sách chất lượng 2018

 

 - Chính sách chất lượng 2019

 

 - Chính sách chất lượng 2020

 

 - Chính sách chất lượng 2021

 

 

3

 

 Mục tiêu chất lượng

 

 

 - Mục tiêu chất lượng Năm 2017 - 2018

 

 - Mục tiêu chất lượng Năm 2018 - 2019

 

 - Mục tiêu chất lượng Năm 2019 - 2020

 

 - Mục tiêu chất lượng Năm 2020 - 2021

 

 

4

 

 

 Sổ tay chất lượng

 

 

 

 - Sổ tay chất lượng ban hành lần 1 (3/2/2018)

 

 - Sổ tay chất lượng ban hành lần 2 (5/9/2019)

 

 - Sổ tay chất lượng ban hành lần 3 (30/9/2020)

 

 - Sổ tay chất lượng ban hành lần 4 (24/12/2020)

 

 

5

 

 

 Danh mục các quy trình Đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực quản lý

 

 

 - Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2018

 

 - Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2019

 

 - Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2020

 

 - Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2021

 

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]