Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • http://ktkthcm.edu.vn/ttqhdn_1
Giới thiệu Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ đào tạo (05/03)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ đào tạo là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số  23/QĐ-CĐKTKT ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay khi được thành lập, Trung tâm đã khẩn trương sắp xếp, ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trong công tác Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ đào tạo theo đúng chức năng nhiệm vụ, nhằm hoàn thành kế hoạch năm học và các chỉ tiêu đã đề ra.

- Địa chỉ: 215 - 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM.

- Điện thoại:                                      ; Hotline:

- Email: [email protected]

- Fanpage Facebook: quanhedoanhnghiep.hotec

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiêu trưởng trong công tác quản lý các hoat động hỗ trợ đào tạo, đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo.

 

1. Quan hệ doanh nghiệp:

1. Xây dựng ngân hàng dữ liệu về mạng lưới Cơ quan/Doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn quận 6 với những thông tin cơ bản được cập nhật thường xuyên (loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, tel-fax-email-website, lĩnh vực hoạt động, vốn điều lệ, số lượng lao động…) làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường và Doanh nghiệp.
2. Thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ với Doanh nghiệp về việc tiếp nhận HSSV học thực hành, thực tập từng học kỳ/ năm học. Phối hợp lãnh đạo Khoa giám sát, hướng dẫn và đánh giá hoạt động học tập tại Doanh nghiệp.
3. Liên hệ với các doanh nghiệp và định kỳ tổ chức các buổi tham quan thực tế cho sinh viên. Tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Doanh nghiệp với sinh viên, nhân viên của Trường.
4. Tiếp nhận những hỗ trợ khác từ Cơ quan/Doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên (SV) tăng cường kỹ năng cần thiết, hỗ trợ SV trong thời gian theo học tại Trường;
5. Phối hợp với Cơ quan/Doanh nghiệp về việc huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; Hợp tác giữa Cơ quan/Doanh nghiệp và HSSV nhằm thực hiện các giải pháp nghiên cứu khoa học, cải tiến khoa học kỹ thuật từ các yêu cầu của đơn vị;
6. Vận động Doanh nghiệp xem xét khả năng cấp học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó, hoặc tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, các hội thảo, cuộc thi do Trường tổ chức nhằm động viên, khích lệ HSSV và quảng bá thương hiệu cho Doanh nghiệp.
7. Thông qua các mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp cũng như các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội khác nắm bắt tình hình thực tế đang diễn ra ngoài xã hội để tham mưu cho Nhà trường những chính sách phù hợp gắn việc đào tạo của Nhà trường với nhu cầu xã hội.
8. Quan hệ với Doanh nghiệp trong khả năng có thể, tài trợ cho Trường một số máy móc, thiết bị mà Doanh nghiệp đã khấu hao xong nhưng còn sử dụng được, để cùng nhà trường xây dựng các phòng thí nghiệm, thực hành, làm giáo cụ trực quan cho công tác giảng dạy sinh viên
9. Định kỳ mời Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự các hội thảo, các buổi tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng mềm cho Nhà trường…  
10. Hỗ trợ các Khoa chuyên môn trong công tác đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp của giảng viên và học sinh sinh viên.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

 2. Hỗ trợ đào tạo:

1. Phối hợp với các Khoa chuyên ngành và Doanh nghiệp xây dựng chương trình Thực tập sản xuất tại xưởng trường theo nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về việc đào tạo các chuyên ngành ngắn hạn. Tiến hành ký kết các thỏa thuận giữa hai bên về hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho tương lai, là cơ sở để trường xây dựng kế hoạch đào tạo một cách hợp lý, phù hợp nhu cầu lao động của xã hội.

3. Tiếp nhận những hỗ trợ khác từ Cơ quan/ doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên tăng cường kỹ năng cần thiết, hỗ trợ SV trong thời gian theo học tại trường;

 

II. Cơ cấu tổ chức

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]