Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Phòng Tuyển sinh và đào tạo ngắn hạn
Giới thiệu Phòng Tuyển sinh & Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu Phòng Tuyển sinh & ĐTNH (15/03)

Phòng Tuyển sinh và Đào tạo ngắn hạn là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-CĐKTKT ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay khi được thành lập, Phòng đã khẩn trương sắp xếp, ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trong công tác tuyển sinh và đào tạo ngắn hạn theo đúng chức năng nhiệm vụ, nhằm hoàn thành kế hoạch năm học và các chỉ tiêu đã đề ra.

- Địa chỉ: 215 - 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 54061344; Hotline/ Zalo: 033 808 4637

- Email: [email protected]

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.hotec

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và công tác đào tạo ngắn hạn.

 

1. Công tác tuyển sinh:

- Tổ chức công tác tuyển sinh cho mọi thành phần, đối tượng có nhu cầu tham gia học, theo đúng chương trình đào tạo của trường. Thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của trường.

- Đề xuất các phương án thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, THCS về các ngành, nghề đào tạo của trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của trường nhằm thu hút thí sinh dự tuyển, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.

- Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh (trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội...) nhằm cung cấp các thông tin về ngành, nghề đào tạo, chương trình, thời gian đào tạo và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Trực tiếp thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất.

 

2. Công tác đào tạo ngắn hạn:

- Phối hợp với các bộ môn, đơn vị, cơ sở đào tạo trong và ngoài trường xây dựng mở ngành, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học.

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị thiết kế, xây dựng, quảng bá, tiếp thị, tổ chức tuyển sinh; Triển khai quản lý, giám sát, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đối với các khóa dịch vụ đào tạo ngắn hạn, đào tạo thường xuyên, liên tục; đào tạo sơ cấp, nâng cao, hướng dẫn kỹ thuật và liên kết đào tạo về trình độ sơ cấp...

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.