Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • khoa qtkd_9
  • khoa qtkd_8
  • khoa qtkd_7
  • khoa qtkd_6
  • khoa qtkd_5
  • khoa qtkd_4
  • khoa qtkd_3
  • khoa qtkd_2
  • khoa qtkd_1
Giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh (25/01)

  Giới thiệu đơn vị

 

  Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập vào năm 2014 theo quyết định số 380/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Đội ngũ giảng viên trong Khoa hiện có 17 giảng viên, trong đó có 01 tiến sĩ, 11 thạc sĩ cùng với các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

  Từ ngày được thành lập đến nay, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Ngoài chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh nay khoa đã mở thêm các ngành đào tạo mới như: Marketing, Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành, Logistics. Bên cạnh những chuyên ngành đào tạo tập trung dài hạn, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn Nghiệp vụ Văn Phòng, Nghiệp Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu, Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch, Thương Mại Điện Tử.

 

 

  Hoạt động nghiên cứu khoa học

 

  Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên và bắt buộc đối với giảng viên và sinh viên của Khoa. Định kỳ hằng năm Khoa đều tổ chức các buổi hội thảo khoa học và giảng viên của Khoa đều có các công trình nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và các bài báo được đăng ở các tạp chí uy tín.

 

 

  Ngoài ra, sinh viên của Khoa rất tích cực, chủ động tham gia vào đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp dựa vào những nền tảng kiến thức đã được học trên giảng đường dưới sự hướng dẫn tích cực của giảng viên.

 

  Đào tạo trực tuyến

 

  Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng giáo dục đã không còn là vấn đề xa lạ tại Việt Nam. Những đóng góp của khoa học công nghệ đã đóng vai trò to lớn đối với công tác giảng dạy, đặc biệt là hệ thống giáo dục trực tuyến.

 

 

  Đáp ứng nhu cầu của giáo dục và xã hội, nhà trường đã đầu tư hệ thống phòng đào tạo trực tuyến hiện đại. Đội ngũ giảng viên Khoa không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả của việc đào tạo trực tuyến.

 

 

  Hoạt động hợp tác liên kết doanh nghiệp


  Lĩnh vực hợp tác liên kết với doanh nghiệp là một trong lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển của Khoa. Hiện nay đối với các môn học chuyên ngành khoa đã mời các doanh nghiệp lớn cùng tham gia giảng dạy với mục tiêu giúp sinh viên ứng dụng những lý thuyết vào thực tế và có thể tự tin làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

 

 

  Hơn nữa, sinh viên của khoa sẽ vào trực tiếp các doanh nghiệp đã có liên kết với khoa để học tập thay vì ngồi trên ghế giảng đường.

 

 

  Hoạt động ngoại khóa